Zorg en welzijn

Recycled Love

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dit werk gaat over troost voor volwassenen in de vorm van comfort en spel.

In de maatschappij van tegenwoordig is er enorme individualisering gaande. Tegelijkertijd gebeuren er veel dingen in de wereld die angst en boosheid opwekken in mensen. Onder boosheid schuilt echter pijn en verdriet. Pijn en verdriet omdat men zich niet gehoord voelt, of door andere frustraties en ervaringen.

Ik wil die pijn aanraken met deze knuffels. Iets dat heel persoonlijk en gevoelig ligt. Deze kleine monsters zijn gemaakt voor deze situatie. Ze bieden stille acceptatie en bevestiging. In vormen die voor volwassen mensen makkelijker te accepteren zijn dan bijvoorbeeld een teddybear. Voor ieder mens is de ervaring van troost (en in welke vorm dit komt) anders en juist daarom zijn deze ongebruikelijke lichamen, gezichten (of het ontbreken daarvan) en verschillende groottes belangrijk. Zo hoop ik zo veel mogelijk mensen een gevoel van veiligheid te bieden terwijl zij hun emoties in rust kunnen ervaren.

Artist statement

Ga wild! Dat doe ik graag met mijn verhalen (in geschreven woord en andere uitingen). Hiermee ga ik de diepte in en wil ik mensen raken.

Ambities

Dat ik met mijn verhalen mensen weet te intrigeren en mijn plezier weer heb mogen herontdekken in tekenen en schilderen.

Geleerd tijdens de studie

Mijn werkproces is heel duidelijk voor mij geworden en hoe ik dit kan stimuleren. Daarbij heb ik vormen van samenwerken leren waarderen. En, last but not least, is mijn horizon vele malen breder geworden.