Ander thema

Psilocybin Intertwining

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn eindexamenwerk gaat over de effecten van psychedelische truffels voor rouw en verlies. Het werk is een expositie, waarbij de deelnemer zittend luistert naar verschillende verhalen van ervaringsdeskundigen. Deze mensen vertellen over hun eigen ervaringen, over hoe ze door middel van truffels hun rouw een plekje hebben kunnen geven. Hiernaast ziet de deelnemer via een beamerprojectie visuals, dit zijn kleine en kleurrijke stipjes die organisch groter en kleiner worden.
Het doel van de expositie is om het gesprek te starten over de effecten van truffels op de mentale gesteldheid, specifiek voor rouw en verlies. Hierbij hopen we een beetje stigma en weerstand weg te nemen.

Artist statement

Mijn specialisme is het afgelopen afstudeerjaar verbinden geweest. Dit betekent dat ik de culturele sector heb verbonden met de niet-culturele sector. Dit vond ik een interessante rol om op me te nemen en neem ik graag mee in mijn toekomstige werk.
Mijn afstudeerwerk is een maatschappelijk vraagstuk. Maatschappelijke vraagstukken bespreken is een rode draad in mijn leven en studieloopbaan, dit zal ik dan ook zeker meenemen naar de toekomst.
Hiernaast rusten er twee stigma's op mijn onderwerp: het onbespreekbare van rouw en het onbegrip jegens psychedelische truffels. Het combineren van deze twee is een uitdaging geweest en maakt het werk buitengewoon uniek.

Ambities

Over vijf jaar wil ik een master afgerond hebben en werkzaam zijn binnen het Social Design werkveld. De methode Design Thinking, waarbij we het afgelopen afstudeerjaar alle stappen zijn doorlopen, heeft mij zo ontzettend aangesproken dat ik dit soort methodes en dus Social Design, wil implementeren in mijn toekomstige werk.

Geleerd tijdens de studie

De afgelopen vier jaar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik heb geleerd om mezelf als professional op te stellen, mensen en partijen met elkaar te verbinden, gewerkt met verschillende methodes en modellen, plannen en structuur creëren, begrotingen opstellen, ik heb stage gelopen en een minor gevolgd.
Ik heb de economische en kunstzinnige kanten van de studie uitgebuit, maar het belangrijkste dat ik heb geleerd is wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil. Na dit afstudeerjaar ben ik erachter wat ik de komende jaren wil doen en bereiken, waar ik erg dankbaar voor ben.