Inclusie en diversiteit

Project A

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Succesvol ondernemen vereist een scala aan kwaliteiten en competenties. Het beeld van mensen met autisme is dat zij hierin frequent tekort schieten. De realiteit zou echter geheel anders in elkaar kunnen steken.
Het eindexamenwerk richtte zich op het onderzoeken van de verhouding tussen mensen met hoog functionerend autisme (HFA) en het expertisegebied ondernemen en wat ervoor nodig is om hen de kans te geven de zelfstandigheid te vinden die voor ieder mens beschikbaar zou moeten zijn. 'Project A' is het concept dat als antwoord fungeert op de vraag: "Hoe kunnen we een handvat creëren in de vorm van een product dat de weg naar ondernemerschap gemakkelijker maakt voor een aspirerend ondernemer met hoogfunctionerend autisme, met behulp van de gaming industrie?"

‘Project A’ is een coöperatief ‘narrative choice’ bordspel waarin spelers gedwongen zijn hun wereld te verlaten en een nieuw leven op te bouwen in een nieuwe wereld. Gedurende dit proces zullen ze voortdurend in aanraking komen met situaties en mensen. Tijdens het creëren van deze zogeheten 'Encounters' staat neurodiversiteit centraal. Oftewel, deze lokale bewoners op deze vreemde planeet gedragen zich nét even anders dan dat jij gewend bent, en het is aan jou als speler om met dit gegeven je reis naar ondernemerschap te initiëren.

Na afloop huist het spel de mogelijkheid om te reflecteren op de verschillende scenario's die spelers zijn tegengekomen, welke keuzes daar zijn gemaakt, wat de consequenties waren en hoe ze dit anders/beter zouden kunnen doen in de toekomst.

'Project A' heeft als hoofddoel het fungeren als hulpmiddel voor aspirerende ondernemers met HFA. Kennis maken met situaties en keuzes kunnen analyseren staat hierbij centraal.

Artist statement

Ronan Weggelaar. Ontwikkelaar van een bordspel dat het omzetten van een ondernemersdroom tot handelen faciliteert voor neurodiverse individuen in onze maatschappij. Inclusiviteit en relevantie worden gewaarborgd aan de hand van een op substantiële hoeveelheid kennis en ervaring gebaseerde connectie met de doelgroep. Met het spelontwerp kunnen zij toegang krijgen tot een handvat om de inherente zelfstandigheid van het ondernemen te gaan ontdekken.

Ambities

In de toekomst zou ik maar al te graag hetgeen willen bereiken dat centraal staat binnen mijn afstudeertraject; handelen vanuit de ware zelf en het geloof hebben dat dit voldoende is om dingen mogelijk te maken. Een eigen onderneming fungeert als een eerste stap voor het bereiken van zulke zelfstandigheid.

Geleerd tijdens de studie

Ieder mens heeft kwaliteiten, en daarbij ook valkuilen. Dit is een gegeven dat aan ieder van ons frequent wordt duidelijk gemaakt middels een tegeltje in de badkamer, of een boek dat je ooit eens vond op een filosofisch plankje. Mijn tijd aan de HKU heeft mij dit echter op dusdanige manier getoond dat het tastbaar werd. Sta klaar om anderen te helpen, en vraag om hulp wanneer je het zelf niet meer red. Zo behaal je succes.