Diversiteit en inclusiviteit

PRIKKEL

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
‘Wees niet zo gevoelig’ is een zin die ik vaak in mijn leven heb gehoord. Lang dacht ik dat gevoelig zijn een zwakte is, maar door de jaren heen heb ik ontdekt dat het ook een kracht kan zijn. Ik kan mezelf compleet verliezen in een mooi nummer of een levendig schilderij. Op zo’n moment vind ik het wel fijn dat mijn gevoelens zo groot zijn, en kan ik deze gevoeligheid omarmen. Toch is een museum of een filmzaal niet vanzelfsprekend een plek waar ik deze gevoelens optimaal de vrije loop kan laten gaan. Vaak voel ik me gekweld door het aantal mensen, het licht, de geluiden, noem maar op. Ik ben niet de enige die hier last van heeft.
Cultuur verbindt en vergroot veerkracht, welzijn en zingeving. Maar hoe toegankelijk en inclusief is de Nederlandse cultuursector? Veelal onzichtbare drempels zorgen ervoor dat een grote groep cultuurbezoekers met een lage tolerantie voor prikkels een bezoek aan het theater, musea of een concert uit de weg gaat. Deze onbewuste uitsluiting mag niet de reden zijn dat zij beperkt worden in culturele ervaringen.
Ondanks dat het prikkelarme culturele aanbod groeit is hier nog weinig naamsbekendheid over. Aan de hand van dit probleem is de volgende ontwerpvraag geformuleerd: “Hoe kunnen we de zichtbaarheid van De Prikkelarme Cultuuragenda vergroten onder doelgroepen die momenteel niet bereikt worden, met als doel hen bewust te maken van het prikkelarme aanbod?’’
In de onderzoeksfase heb ik ingezoomd op het probleem, de doelgroep en mogelijke oplossingsrichtingen. Het woord overprikkeling horen we tegenwoordig steeds vaker. Uit onderzoek van de NPO (2023) blijkt dat 7 op de 10 Nederlanders (71%) weleens last heeft van overprikkeling. Maar wat betekent dat woord nou eigenlijk? Er bestaat nog geen eenduidige definitie voor overprikkeling: het is een divers, heterogeen begrip. Hierdoor is er een gebrek aan bewustzijn over het huidige prikkelarme aanbod. Er blijft een groep mensen over die wel baat zou hebben bij dit aanbod, maar onwetend zijn over de beschikbare opties.
Tijdens dit afstudeerproject werk ik samen met Stichting Onbeperkt Genieten die De Prikkelarme Cultuuragenda heeft opgezet. Vanuit de ideale fase zijn er uiteenlopende oplossingen uitgekozen om meer naamsbekendheid te creëren voor De Prikkelarme Cultuuragenda. Veel oplossingen zijn marketing gericht: het inzetten van de al bestaande kanalen van de organisatie en haar partners, maar ook het inzetten van nieuwe belanghebbenden. Het eindproduct bestaat uit verschillende marketing en communicatie uitingen, die zorgvuldig zijn uitgekozen en samengesteld om een impact te maken.
3
Dit project creëert waarde op verschillende vlakken. Zodra de oplossingen worden ingezet zorgt het voor een breder bereik van De Prikkelarme Cultuuragenda. Dit onderzoek heeft niet alleen voordelen voor prikkelgevoelige personen, maar het creëert ook significante waarde voor de partner musea, theater en podia. Door het vergroten van de zichtbaarheid trekken deze instellingen meer divers publiek en dragen ze bij aan een nog inclusievere en diverse cultuursector.

Artist statement

Diversiteit en inclusie zijn onderwerpen die mij diep raken. Vanaf het begin van mijn HKU-carrière wist ik dat mijn hart meer lag bij maatschappelijke dan commerciële thema's. Het is voor mij essentieel om me in te zetten voor deze kwesties, omdat ik geloof dat ze de basis vormen voor een rechtvaardige en harmonieuze samenleving.

Het werken aan projecten die diversiteit en inclusie bevorderen, geeft me een enorme drijfveer en vervulling. Ik haal energie uit het weten dat mijn werk bijdraagt aan het vergroten van begrip, acceptatie en gelijkheid. Deze onderwerpen zijn niet alleen professionele uitdagingen voor mij, maar ook persoonlijke passies waar ik volledig achter sta.

Ambities

Onze persoonlijke belevingswereld is lastig vast te leggen. Het onderzoek naar prikkelverwerking kan dan ook oneindig doorgaan. Ik vind het ontzettend bijzonder dat ik me hier een jaar lang in heb mogen verdiepen. Er is nog een lange weg te gaan tot er een daadwerkelijk diverse en inclusieve culturele sector is, maar met dit rapport heb ik geprobeerd een stap in de goede richting te zetten. In mijn toekomstige carrière zou ik meer thema's binnen diversiteit en inclusie willen onderzoeken.

Geleerd tijdens de studie

Kunst en Economie is voor mij heel waardevol geweest. De studie heeft me laten inzien dat mijn hart ligt in de culturele sector en hoe divers deze is. De studie heeft mij de basis gegeven die ik nodig heb om mezelf als professional op de markt te zetten.