Crossovers
Onderzoek
Foto: documentair
Artwork
Creatief proces
Kunst en Economie
Designtrends
Public relations
Merkidentiteit en imago
Didactisch model
Ander maatschappelijk thema

Please, mind the gap

Jessie von Piekartz
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
Steden vinden het belangrijk dat al hun inwoners mogen meedoen, meepraten en meebeslissen. Burgerparticipatie is daarom belangrijk voor iedereen binnen de samenleving. Met elkaar in verbinding zijn in een fijne, veilige, levendige en artistieke stad. Het culturele aanbod van de stad speelt hierin een rol. Onderzoek toont aan dat kunst en cultuur een positieve werking hebben op de gezondheid en verbinding tussen mensen (WHO,2019). Daarom is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te profiteren van het culturele aanbod in de stad. Echter, er ontbreekt vanuit de gemeente (het systeem) in bepaalde mate nog de intensieve verbinding met de bewoner (de mens). Momenteel komen nog niet alle groepen in de stad genoeg aan bod of worden bereikt. Ook gaapt er een gat tussen straattaal en beleidstaal binnen deze context. Deze 'gap between' zorg ervoor dat de mens en het systeem elkaar niet genoeg kunnen vinden in het tussengebied en uiteindelijk kan dat een participerende samenleving in de weg zitten. De verschillen in taal, identiteit, werkwijze en de manier van kloppen (benaderen) zorgen mede voor deze gap.

Welke rol kunnen kunst en cultuur spelen voor een meer talentgerichte en betrokken samenleving?
Hoe kunnen kunst en cultuur voor verbinding zorgen tussen de mens en het systeem?

De kans ligt in het zien waar de mens en het systeem elkaar wel raken. Dit zorgt ervoor dat het creatief talent centraal komt te staan. Iedereen heeft talent, en iedereen is creatief! Door te kijken naar de talenten binnen de stad kan er een gezamenlijke ambitie ontstaan. Die de gap tussen het systeem en de mens zou kunnen doorbreken. De inzet van kunst en cultuur zou hierbij het benaderen, opsporen, inzetten en zichtbaar maken van talenten kunnen versterken.

Maar voordat deze talenten van de stad opgespoord kunnen worden moet er contact gemaakt worden. Dit allereerste contactmoment werd uiteindelijk een van de belangrijkste componenten van dit onderzoek. De benaderingswijze kwam naast het creatief talent en de inzet van kunst en cultuur centraal te staan.

Zachtjes kloppen
Vanuit hier ontstond de zachtjes kloppen methodiek, een vernieuwende kijk op de benadering, waarbij kunst en cultuur de verbinding maken. Deze methodiek bestaat uit verschillende sleutels die bijdragen aan de manier waarop men positief en talentgericht benaderd kan worden door de inzet van kunst en cultuur en werkt aan de drive, passie, creatief talent en droom van de mens en het systeem. Hierin is het essentieel om een sleutelfiguur in te zetten die de regie over het proces kan behouden. De Cultuurmakelaar is hier bij uitstek geschikt voor en bevindt zich tussen de mens en het systeem als neutrale verbinder.

De denkwijze en visie van de zachtjes kloppen methodiek blijft in ontwikkeling en het is noodzakelijk om hier blijvend mee te testen en itereren om toekomstbestendig en actueel te blijven. Daarbij is het streven dat we uiteindelijk binnen mogen komen zonder te kloppen.