Ander maatschappelijk thema

(Please,) Hold it together

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In een steeds individualistischer wordende maatschappij zijn wij op zoek naar het creëren van verbinding. Connectie is een belangrijke basis voor ons als mens en maatschappij. Deze doelstelling hebben we omgezet in een installatie die aangestuurd wordt door menselijke verbinding. Op een letterlijke manier; Het vasthouden van elkaars handen.

Door gebruik te maken van de mogelijkheid om stroom door mensen te geleiden, gaat onze installatie pas werken als de handvatten door een menselijke slinger worden verbonden. Die verbondenheid toont zich voor het publiek als een zwevend en golvend disco-plafond.
Wat staat voor onbeperkt dansen en een gevoel van vrijheid. Door het plafond uit de discotheek te trekken, te laten bewegen door saamhorigheid en te verplaatsen naar de open ruimte laten we de kracht van verbondenheid zien.

Voor dit ontwerp upcyclen we afscheidingspanelen die gebruikt zijn tijdens de corona pandemie. Zodat wat ons toen gescheiden heeft ons nu kan samenbrengen.

Artist statement

Ik hou van creatief makerschap, het combineren van kunst en techniek met als doel om impact te maken. Dingen onderzoeken en maatschappelijke thema’s aankaarten, maar wel op een speelse en uitnodigende manier. Ik werk graag samen met mensen met verschillende kwaliteiten en achtergronden om zo het beste in elkaar naar boven te halen. Ik wil mensen meenemen, bewegen en verbinden door middel van installaties die digitaal en fysiek samen combineren.

Op de vraag ‘Wat wil je later worden?’ Was mijn antwoord, net als die van velen anderen ‘Gelukkkig’. Maar het maken van je eigen geluk is geen vak wat je krijgt op school. Geluk is een abstract begrip. Het is relatief. En dat maakt het ook direct tegenstrijdig en lastig.
De route van mijn leven bracht veel uitdagingen en tegenslagen, pas toen ik echt mijn hart ging volgen vond ik mijn geluk weer terug.

Als ik toch terugval in verdriet of boosheid door ongelijkheid, polarisatie, materialisme en individualisme probeer ik deze om te zetten naar positieve energie en door de luchtigheid op te zoeken. Op deze manier probeer ik mijn boodschap naar de toeschouwer of gebruiker over te brengen.

Ambities

Ik denk dat creativiteit zich altijd blijft afspelen in mijn leven. Het leuke aan de toekomst vind ik dat hij onvoorspelbaar blijft. Drie jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik zou zijn waar ik nu ben, laat staan wat er allemaal in de komende vijf jaar kan gaan gebeuren.

Geleerd tijdens de studie

Er zijn veel dingen die ik in de afgelopen jaren heb geleerd die ik mee ga nemen voor de rest van mijn leven, maar het belangrijkste is alle dingen die ik tijdens mijn studie over mijzelf te weten ben gekomen. Het vertrouwen in mezelf en mijn werk als maker.