Geschreven tekst
Businessmodellen
Kunst en Economie
Games and Interaction Management
Social design
Creatief proces
Inclusie en diversiteit

PLAYING WITH INCLUSIVITY

Sacha Blom
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor
In dit jaar ben ik op zoek gegaan naar een manier om meer vrouwen bij de game industrie te betrekken. Inclusiviteit draait om het betrekken van slecht vertegenwoordigde groepen waarbij ik me heb gefocust op vrouwen. Gender ongelijkheid is een probleem wat niet exclusief is voor de game industrie, maar er wel hardnekkig in geworteld is.

Ongeveer 50% van alle gamers is vrouw, maar slechts 20% van de werkzame mensen in de industrie is vrouw.

In mijn onderzoek ben ik gaan zoeken naar de oorzaak van deze scheve verhouding. Door te kijken in verschillende levensfasen: opvoeding, opleiding en loopbaan ben ik tot een aantal conclusies gekomen.

Al van jongs af aan worden meiden beïnvloed in hun keuze om wel of niet te gamen en dit loopt tot in de keuze voor een vervolg opleiding. Thema’s zoals op man gerichte marketing en het imago van de industrie waren hierbij de grote noemers.
Deze thema’s komen samen in de loopbaan van vrouwen in de game industrie.

Daarom ben ik dit jaar samen met Paladin Studios aan de slag gegaan om te kijken of we hier binnen de Nederlandse game industrie iets aan konden veranderen.
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een handleiding op te stellen voor inclusieve werving. In deze handleiding worden theorie en praktisch toepasbare tips gecombineerd om het wervingsproces toegankelijker te maken voor vrouwen.
De principes en het indelen van een veranderingsproces kunnen ook worden ingezet op andere fronten zoals de werkcultuur en de doorstroom van mensen nadat ze het bedrijf verlaten.

Door methodes zoals ADKAR, wat wordt gehanteerd door de Code Diversiteit en Inclusie, te gebruiken, wordt er structuur aangebracht in een lastig proces. Deze methodes worden in de handleiding gekoppeld aan principes die voor het maken van een game gelden. Door een stukje uit het creatieve maakproces van de industrie te koppelen aan veranderingsmanagement is er een proces op maat ontstaan.