Diversiteit en inclusiviteit

Patta Perspectives: Women Behind the Brand

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De streetwear-industrie werd historisch gezien voornamelijk gedomineerd door mannen, en dit patroon zet zich voort, ondanks de inspanningen van vrouwelijke ontwerpers en ondernemers (Sabahu, 2019). Mijn rapport belicht de uitdagingen waar vrouwelijke professionals mee te maken hebben, zoals een gebrek aan erkenning, stereotypering en beperkte carrièremogelijkheden. Hoewel er enkele vrouwen in de sector werkzaam zijn, blijven ze vaak onopgemerkt en worstelen ze om serieus genomen te worden. In samenwerking met mijn externe partner Patta heb ik een opvallende marketingcampagne ontwikkeld, bestaande uit een reeks korte documentaires die de verhalen van verschillende vrouwen werkzaam bij Patta belichten. Door een scala aan vrouwen bij Patta in de schijnwerpers te zetten, van winkelpersoneel tot aan de Head of Design en van distributiemedewerkers tot aan de CFO, biedt elk verhaal een uniek inzicht in de diverse rollen en bijdragen van vrouwen binnen de streetwearbranche. Het doel is om vrouwelijke werknemers een platform te bieden dat hen meer zichtbaarheid en erkenning zal geven, en zo de perceptie van gendergelijkheid in de industrie te veranderen. Daarnaast wil ik met de docuseries potentiële vrouwelijke professionals aanmoedigen en inspireren om ook een plek in de sector op te eisen.

Artist statement

Mijn specialisme ligt in het combineren van grondig onderzoek met creatieve storytelling om maatschappelijke problemen aan te pakken. Wat mijn werk echt uniek maakt, is de waarde die het creëert door een diep begrip van gendergelijkheid te koppelen aan inspirerende rolmodellen. De docuserie die ik heb ontwikkeld, zet vrouwen in de streetwear-industrie in de schijnwerpers, een sector waar hun zichtbaarheid en erkenning traditioneel beperkt is.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik dat mijn werk, inclusief mijn onderzoek en de docuserie, heeft geleid tot echte verandering in de industrie. In de komende vijf jaar wil ik mezelf verder ontwikkelen als professional binnen de mode-industrie. Verder wil ik blijven werken aan diversiteit en inclusiviteit, misschien als adviseur of creatief directeur. Ik wil betrokken blijven bij verschillende marketing projecten die de normen uitdagen en streven naar een eerlijkere en meer inclusieve samenleving.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie is het belang van empathie en gebruikersgericht denken. Door me te verdiepen in de behoeften, ervaringen en perspectieven van anderen, ben ik in staat geweest om effectievere oplossingen te bedenken en te implementeren. Dit heeft me geleerd om niet alleen te focussen op mijn eigen ideeën, maar om een breder scala aan stemmen en standpunten te waarderen en te integreren in mijn werk.