Inclusie en diversiteit
Duurzaamheid en klimaat

Orkanen van verbeelding

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn afstudeerwerk gaat over het inzetten van verbeeldingskracht in participatieprocessen bij gebiedsontwikkeling. Participatie gaat vaak over reageren op ontwerpen van andere ruimtelijk ontwerpers. Mijn afstudeerwerk gaat op zoek naar middelen om de verbeeldingskracht van betrokken bewoners, marktpartijen en overheden in te zetten in gebiedsontwikkeling. Door middel van het maken van nieuwe verhalen hoop ik meer draagvlak voor het gebiedsontwikkelingsproces te krijgen waardoor deze toekomstbestendiger, opener en democratischer worden.

Artist statement

Ik ben een ontwerper in het ruimtelijk domein die op zoek gaat naar verbindingen tussen bewoners en overheid door middel van participatief ontwerp.

Ambities

Ik hoop over vijf jaar nieuwe verhalen te kunnen toevoegen aan de ontwikkeling van het Twents landschap. Deze verhalen zijn gemaakt door bewoners, marktpartijen en overheden en zijn een extra laag in het beleidsvormingsproces.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de master crossover creativity heb ik vooral geleerd om buiten mijn eigen kaders te denken en op zoek te gaan naar nieuwe methoden en technieken om verhalen te horen en nieuwe verhalen te maken. De mensgerichte aanpak is voor mij een goede aanvulling op mijn planologisch en stedenbouwkundig repertoire.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Naar een nieuw productielandschap in Twente (2021)
Deelname IABR 2018-2020 The Missing Link
Deelname IABR 2012 Smart Cities