Diversiteit en inclusiviteit

OPA en de familieopstelling een regeneratieve ontwerpmethodiek

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
OPA, OMA, de KINDeren en het KLEINkind. Dit zijn de drie generaties die hun familiegeschiedenis en het toekomstperspectief in zich dragen. Elk van hen staat voor een verandering. Ze helpen een groep in beweging te komen, door een leiderschapsrol aan te nemen of juist te anticiperen. OPA en OMA bieden advies. De KINDeren laten zien wat er mogelijk is, wat wel en niet kan. En ten slotte het KLEINkind. Die laat zien dat alles opnieuw geleerd kan worden en dat een klein begin weer ruimte schept voor grotere perspectieven en breed draagvlak kan scheppen. Het KLEINkind beweegt overal doorheen. Welke gedeelde normen en waarden, welke gedeelde kenmerken en eigenschappen en welke gedeelde kwetsbaarheden leven er in deze groep of gemeenschap en hoe raakt dit jou als professional, inwoner of belanghebbende? In combinatie met de werkvorm 'Ons DNA' wordt zichtbaar op welke elementen deze familieopstelling berust.

Deze ontwerpmethodiek helpt bij het creëren van samenwerkingen en biedt ondersteuning in het groepsproces daarnaartoe.
Workshop
Theater van de toekomst in kleine gemeenschappen - ontwerpend onderzoek
Familie DNA - 'De Kruyk'

Artist statement

Cultureel ondernemerschap is cultureel ontwerper geworden. Kunst en cultuur zet ik in als middel om een vitale gemeenschap te vormen in kleine gemeenten of gemeenschappen die kwetsbaar zijn. Ik leg mij toe op het ontwerpen van het theater van de toekomst in kleine gemeenschappen.

Ambities

Over vijf jaar zou het zomaar kunnen dat mijn visie op het theater van de toekomst in kleine gemeenschappen een begrip is geworden omdat de methodiek een aanpak biedt waar inwoners mee aan de slag kunnen in hun eigen leefomgeving.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat datgene wat iemand maakt, laat zien wat er leeft. Zo komt door het ontwerp met anderen de vraag naar boven, zie je samen waar de behoefte zit en wat eronder verstopt ligt. Dit zorgt voor een oplossingsrichting die rechtstreeks uit het gemaakte naar voren komt en niet uit je eigen idee of andermans genialiteit. Dit is een inzicht en een werkwijze die ik mij vanaf hier verder eigen kan maken.