Ander thema

Ondergewerkt

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Wandelend door de duinen stuit ik op een betonnen hoek die uit het zand steekt. Een vreemd contrast met de rest van de omgeving, die rustig oogt. Verderop zie ik een bakstenen muur die op een vreemde plek staat. Langzaam beginnen ze zichtbaar te worden, een netwerk van littekens in het Nederlandse kustlandschap. Al deze hoeken, muren, platen en balken zijn een deel van de visuele geschiedenis die we vandaag de dag nog kunnen zien. Vele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zijn inmiddels gesloopt, maar er liggen nog honderden complexen verscholen onder de grond. Zoekend naar deze overblijfselen valt het op hoe onzichtbaar ze blijken te zijn vanaf de wandelpaden, want vanaf daar waren de duinen het enige dat echt zichtbaar was.

Artist statement

Mijn naam is Floor van den Bergh, een ontwerper gevestigd in Utrecht, die zich voornamelijk bezighoudt met onderwerpen die niet aan de oppervlakte liggen. In archieven duiken en veldonderzoek doen is iets wat vaak in mijn methode verwerkt wordt. Het naar boven halen van deze verhalen, die vaak heel persoonlijk of gevoelig zijn, doe ik door middel van lange onderzoeken. Deze onderzoeken uiten zich in publicaties. Het fysieke aspect van het ontwerpen is belangrijk voor mijn praktijk, omdat ik op deze manier zwaarte kan geven aan de verhalen die ik vertel.


Ambities

Momenteel ligt mijn focus bij editorial design, waar ik graag in door wil groeien. Het maken van fysieke publicaties staat hierbij op de voorgrond. De samenwerking met andere ontwerpers of fotografen ga ik graag aan, omdat werken in collectief verband iets is wat mij motiveert en inspireert.


Geleerd tijdens de studie

Aan het begin van de studie had ik het idee dat ik alleen maar boeken wilde maken. Al snel probeerde ik dit los te laten om andere manieren van vertellen te ontdekken. Het loslaten en gaan experimenteren is iets wat gedurende de hele studie vaak terugkwam en wat mij ook vaak heeft geholpen op de momenten dat het proces stagneerde. Een idee of richting even opzij kunnen leggen om ook eens iets anders te doen betekent niet noodzakelijk dat je niet kunt terugvallen op wat je in eerste instantie wilde, want nu vier jaar later kom ik toch weer tot de conclusie dat ik heel graag boeken wil gaan maken.


Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Publicaties:
we zine het wel, de cocks (2024)

Exposities:
De Verdieping, AG Utrecht (2022)
THINGS, De Nijverheid (2023)