Duurzaamheid en circulariteit

Onder Ons

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Wist je dat er in 1 theelepel gezonde aarde meer levende organismen leven dan er mensen op aarde zijn? De stad is een plek voor velen, maar wie wonen er onder de stad? Wat doen zij voor ons en wat doen wij voor hen?

Door middel van deze installatie hoop ik dat mensen een ander beeld krijgen van de bodem door er letterlijk mee oog in oog te staan. Door het contrast tussen twee uitersten uit te lichten zet ik mensen aan om andere keuzes te maken.

Artist statement

Door mijn werk combineer ik sociaal ontwerp met activisme. Ik wil mensen op vernieuwende manieren prikkelen en aanzetten tot actie.

Ambities

Over vijf jaar wil ik bij een ontwerpbureau werken waar ik ethische vraagstukken kan omzetten naar de praktijk. En misschien wel in de toekomst mijn eigen bureau oprichten?

Geleerd tijdens de studie

Daar waar het begint te schuren wordt het interessant.