Sociale veiligheid
Gezondheid en welzijn

Onder één dak

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De woningnood in Nederland is groot. Starters hebben grote moeite met het kopen van een eerste huis, terwijl ouderen juist vaak te groot blijven wonen als hun levenssituatie veranderd.

Hoe kunnen we de woningcrisis structureel aanpakken en er voor zorgen dat wonen weer toegankelijk wordt voor iedereen?

Met mijn afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar hoe vooral ouderen verleid kunnen worden te verhuizen naar kleinere, meer passende huisvesting.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het verleiden van ouderen naar meer passende huisvesting kan worden versterkt door het introduceren van een alternatieve woonvorm; meer generatie huisvesting.

Meergeneratie huisvesting is een woonvorm waarin meerdere generaties (kinderen, ouders, grootouders maar bijvoorbeeld ook vrienden of buren) samen wonen en bepaalde faciliteiten, kennis en vaardigheden met elkaar delen. Door het sociale karakter van meergeneratie huisvesting kan deze woonvorm eerder voorzien in sociale -en zorgbehoeftes van ouderen. Hierdoor zal meergeneratie huisvesting ouderen sneller verleiden te verhuizen ten opzichte van andere vormen van ouderenhuisvesting.

Uit de analyse en conclusies van het onderzoek zijn ontwerp-uitgangspunten ontstaan voor het ontwerpen van geslaagde meergeneratie huisvesting. Voor de ruimtelijke vertaling van het onderzoek heb ik een casestudy gedaan op een zelfbouw-kavel op Centrum Eiland in Amsterdam. In het project heb ik mij gefocust op het ontwerpen van het collectieve deel van het pand.

Artist statement

Met mijn ontwerpen creëer ik meer sociale cohesie en vertrouwen. Een omgeving waarin je je buren kent, elkaar om een gunst kan vragen en er ruimte is voor spontane ontmoetingen en activiteiten. Een plek waar solidariteit heerst en mensen voelen dat ze ergens bij horen.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik als projectleider te werken en samen met een enthousiast en ambitieus team samen aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Zoals; bibliotheken, onderwijs, co-living projecten.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens de studie heb ik geleerd om onderzoek te koppelen aan ontwerp-keuzes. Hierdoor kan ik mijn keuzes beter verantwoorden en ben ik instaat het ontwerp naar een hoger niveau te tillen.

Onder één dak

De woningnood in Nederland is groot. Starters hebben grote moeite met het kopen van een eerste huis, terwijl ouderen juist vaak te groot blijven wonen als hun levenssituatie veranderd.

Hoe kunnen we de woningcrisis structureel aanpakken en er voor zorgen dat wonen weer toegankelijk wordt voor iedereen?

In dit researchpaper doe ik onderzoek naar hoe vooral ouderen verleid kunnen worden te verhuizen naar kleinere, meer passende huisvesting. Als eerste wordt het ontstaan van de woningnood, de huidige situatie en problemen onderzocht. Vervolgens wordt de positie van starters en ouderen op de woningmarkt in kaart gebracht om inzicht te krijgen in verhuismotieven van ouderen. Het onderzoek maakt duidelijk dat het verleiden van ouderen naar meer passende huisvesting kan worden versterkt door het introduceren van een alternatieve woonvorm. Met vier onderzoeken wordt dit nader onderzocht. Uit de analyse en conclusies van het onderzoek ontstaan ontwerp-uitgangspunten die de basis vormen voor de ruimtelijke vertaling van dit onderzoek.