Duurzaamheid en klimaat

(ON) BEPERKT HOUDBAAR- 'De mens te gast in de natuur.'

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Een architectonische ingreep doen in een natuurgebied om zo de wandelaar te confronteren met de impact die de mens heeft op de natuur is de doelstelling die ik aan mijzelf geformuleerd heb voor dit afstudeerproject.
Tijdens mijn onderzoek ben ik erachter gekomen dat de relatie tussen mens en natuur vol controversen zit. Onze natuurgebieden zijn maar half zo natuurlijk als wordt gedacht, de afstand van mens tot de natuur is door de jaren heen erg groot geworden en aan ons egocentrisme lijkt geen einde te komen. Er wordt geroepen dat wij de natuur willen behouden voor onze volgende generaties en proberen elk bijna uitgestorven wezentje zoveel aandacht te geven dat dat niet gebeurd. Maar zodra wij zappen naar een volgend programma lijken wij alle problemen te zijn vergeten. De menselijke kracht zit hem in onze naiviteit en ignoratie naar de dingen waar wij niet over na willen denken, naar ons zorgeloze en beschermde bestaan.
Het belangrijkste aspect waar het in mijn project om te doen is, is dat de natuur haar grenzen begint te bereiken. En wij hiermee dus ook de onze.
Met mijn ontwerp wil ik de bezoeker confronteren en daarmee bewust maken van deze grenzen en houdbaarheidsdatum.
Visual van ontwerp. Om het gevoel 'onderdeel van de natuur' te bevorderen, is het pad verlaagd waardoor je letterlijk in de natuur loopt.
Dit is de plattegrond van de Oldeneler uiterwaarden (gem. Zwolle) waar mijn ruimtelijke ingreep zal plaatsvinden.
N.a.v. een diepgaand onderzoek zijn deze uitgangspunten opgesteld, die als onderlegger voor het ontwerp hebben gediend.
Onderdeel van het onderzoek is een uitgebreide gebiedsinventarisatie.

Artist statement

Ik ben een reiziger, een avonturier en een levenslustig maar kritische ontwerper. Met veel nieuwsgierigheid ga ik nieuwe uitdagingen aan, om de wereld net even iets rijker achter te laten, dan dat hij gisteren was.

Ambities

Als ontwerper wil ik mij verder blijven ontwikkelen rondom sociaal/natuur gerelateerde thema's. De wereld die in rap tempo aan het veranderen is vraagt om maatwerk ontwerpen, waarin zowel de mens, als ook de natuur centraal staat.

Geleerd tijdens de studie

Blijven vragen en blijven onderzoeken! Een open- en onderzoekende houding aannemen verrijkt en verbreedt de horizon op veel vlakken.

(ON) BEPERKT HOUDBAAR

Het onderzoek dat gedaan is voor deze paper is uitgevoerd voor de Oldeneler waarden, een deel van de uiterwaarden van de gemeente Zwolle. Deze paper is geschreven in het kader van mijn afstuderen voor de Master Interieur Architectuur aan de HKU.

De aanleiding voor dit project is mijn grote passie voor architectuur én de natuur. De combinatie van deze twee nog veel meer.
De schoonheid en perfectie van de natuur, waar alles bijna vanzelf lijkt te gaan. Het groeien van bomen, het bloeien van bloemen, het orkest aan vogelgezang en de verschillende seizoenen die elk jaar opnieuw blijven komen. Zo veranderend en subtiel als de natuur is, zo statisch maar krachtig kan architectuur zijn. Het belang van de architectuur in onze samenleving heeft de natuur in zijn krachten geëvenaard. Wij kunnen niet meer zonder.

Vanuit deze passie heb ik mij verdiept in Landart. Kunst in de buitenlucht. Voor mij het spanningsveld waar de natuur en architectuur elkaar ontmoeten en versterken en als een symbiose in elkaar verweven zijn. Het mooie aan de combinatie van deze twee is de verandering die de natuur aan de architectuur kan toevoegen. De seizoenen, maar ook het groeien van planten rondom een ontwerp die de beleving totaal kunnen doen veranderen. Maar vice versa net zo. Want ook architectuur kan juist bewustwording van het landschap geven of juist de beleving veranderen.

Passend bij deze fascinatie ben ik op zoek gegaan naar een actuele opgave in de meest rijke natuurgebieden van Nederland, de riviergebieden. Een plek waar de mens en natuur elkaar ontmoeten. Staatsbosbeheer heeft mij kunnen voorzien van een opgave die nauw aansluit bij mijn kijk op de wereld.

In dit onderzoek zal ik de opgave nader toelichten en dieper in gaan op de ontwikkelingen die er hebben plaats gevonden en welke hebben geleid tot een ruimtelijk ontwerp.