Duurzaamheid en circulariteit

Odyssey

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Tijdens het maken van de werken word ik enthousiast van het onderzoeken van verschillende materialen en technieken. Mijn werk is voor mij een zoektocht naar mens zijn. Ik bevraag de gemaakte individualistische samenleving en onze relatie met de natuur.

Artist statement

Als beeldend maker word ik gedreven door een ietwat toekomst nihilistische blik. Ik haal voldoening uit ambachtelijke processen die geen eind lijken te hebben. Verzonken in het experiment vind ik plezier.
Door te werken met een kritische blik op de positie van de mens op zowel de aarde als in het universum, en het werk te benaderen vanuit een maatschappij transformerend idee, probeer ik beeld te geven aan wat het betekent om mens te zijn.

Door aandacht te geven aan gevonden voorwerpen die worden gezien als waardeloos probeer ik mijn relatie met de wereld om mij heen te begrijpen, verbeteren en te verantwoorden.

As a visual creator, I am driven by a somewhat nihilistic view of the future. I find satisfaction in artisanal processes that seem to have no end. Immersed in the experiment, the world around me fades away, leaving only the process itself to matter.

By working from a critical view of humanity's position both on Earth and in the universe, and approaching the work from a society-transforming perspective, I attempt to depict what it means to be human.
 
Additionally, I seek to understand, improve, and justify my own relationship by paying attention to found objects most would consider worthless.

Ambities

Ik wil blijven onderzoeken en ben van plan verschillende ambachten te ontdekken. Zo hoop ik meer te kunnen leren over het bewerken van hout en steen. de eerste tijd na de HKU ga ik meer werken als kok en hoop ik een manier te vinden mijn makerschap in te zetten in de keuken.

Geleerd tijdens de studie

Op de HKU heb ik vooral ervaren hoe ik in het maakproces iets negatiefs kan transformeren in iets wat de wereld schoner maakt. Ook heb ik ervaren hoe ik met het inzetten van mijn makerschap betekenisvolle momenten voor anderen kan creëren.