Zorg en welzijn
Diversiteit en inclusiviteit

no titel

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
I wonder
How art could play a role
In a forever changing world
How it could bring new perspectives
And shine light at the unknown

By creating a space where we can
meet ourselves, and eachother
Once again
And again

A room where we can
truly listen
See the brightest colours
And feel all sensations life has to offer

If you can learn how to be curious about this world and keep rediscovering the beauty in everyday

Life could be quite magical

I wander,
will you wander with me?

Artist statement

I wonder
How art could play a role
In a forever changing world
How it could bring new perspectives
And shine light at the unknown

By creating a space where we can
meet ourselves, and eachother
Once again
And again

A room where we can
truly listen
See the brightest colours
And feel all sensations life has to offer

If you can learn how to be curious about this world and keep rediscovering the beauty in everyday

Life could be quite magical

I wander,
will you wander with me?

Ambities

De afgelopen jaren, heb ik mij mogen ontwikkelen tot een veelzijdig kunst-educator. Van het ontwerpen en geven van lessen op het VO tot workshops in druktechnieken aan een ontwerpbureau. Lampionnen maken met kinderen, posters ontwerpen of het geven van een seminar over collectief werken aan de studenten van het HKU. Maar waar mijn vuurtje pas echt is gaan branden, is toen ik voor het eerst stage liep bij het sociaal artistiek bureau Operatie Periscoop in Amsterdam.

Mijn passie ligt in het sociaal artistieke werkveld. Waarin ik mijn kracht als creatief denker en maker in kan zetten om de deelnemers anders te laten nadenken over henzelf en de wereld waarin ze leven. Om zo hopelijk een ruimte te kunnen creëren waarin zij zich veilig kunnen ontwikkelen. Daarin wil ik hen uitdagen om hun perspectief te verbreden en de verbinding met anderen aan te gaan zonder diens eigen authenticiteit of autonomie te verliezen. Dit omdat ik denk dat wij de wereld niet alleen aankunnen en elkaar en elkaars perspectieven hard nodig hebben. In zowel de kleine als de grote dingen.

De aankomende jaren wil ik verder doorontwikkelen in het sociaal artistieke werkveld. Waarin ik leer hoe ik steeds beter kan faciliteren in de emancipatie van de mensen met wie ik werk en waarvoor ik de producten/lessen/workshops voor ontwerp. Zodat zij zich beter kunnen verhouden in deze steeds veranderende maatschappij. Het samenwerken in de verschillende lagen van de samenleving is dan ook een uitdaging die ik zoek. De verscheidenheid zorgt niet alleen voor een uitdaging in het ontwerp maar ook verrijkt het mijn eigen perspectief keer op keer. Daarnaast onderzoek ik al spelenderwijs hoe ik verschillende technieken en methoden kan ontwikkelen en toepassen om groepen of individuen aan elkaar te verbinden.

Geleerd tijdens de studie

Naast een rijkelijke gevulde rugzak met tools en kennis omtrent kunst en educatie heb ik voornamelijk geleerd dat kunst(educatie) zo ontzettend veel meer kan zijn dan wat ik van te voren ooit had kunnen dromen.

De kunst van verbinding

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar het sociaal artistieke werkveld en hoe het kan bijdragen aan onder anderen verbinding. Er is onderzoek gedaan binnen de HKU door middel van het ontwerpen en inzetten van sociaal artistieke projecten om de studenten van BAFA en FADE aan elkaar te verbinden. Maar daarnaast is het ook gebruikt als onderzoeksmethode om er achter te komen waarom de verbinding er niet is en wat zowel de school als de studenten verlangen. Een van de eindproducten is een stappenkaart die studenten kunnen gebruiken als zij een activiteit of project willen opzetten waarbij zij een verbinding willen aangaan.