The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Velen noemen het een barbecue, sommige een zeepkist. Zelf ben ik het er nog niet echt over uit wat ik het precies noem. Wat dit ding is, is een "positieve druk vormer". Vreselijk die naam, dus ik noem het ook niet zo.

Dit project is een representatie geworden van mijn loopbaan bij de HKU. Begonnen met een technisch doordacht plan en eindigen met een vage vormstudie. Ik kan er niks beters van maken dat dit een project is puur uit passie en impulsiviteit. Ik vond iets vet. Ik wilde dat groter, dus ik maakte het groter.

Artist statement

In het leven proberen we voor alles extra waarde te creëren door er betekenis aan te geven. Iets groter maken dan het is.
Mijn werkwijze is onbezonnen en impulsief. Wat voelt wel goed? Wat voelt niet goed? Het is constant anticiperen op wat ik zie. Zonder handleiding. Echter werk ik wel doordacht. Alles is uiteindelijk een bewuste keuze.

Ambities

De komende tijd wil ik mij focussen op de ontwikkeling van mijn werk.

Geleerd tijdens de studie

De HKU is een speeltuin voor grote mensen.