Gezondheid en welzijn
Inclusie en diversiteit

N=k.K²

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Overgewicht is in Nederland een sociaal maatschappelijk gezondheidsprobleem. Ongeveer de helft van de volwassen kampt ermee. In de huidige aanpak om overgewicht te verminderen benadert men gezond eetgedrag teveel met een wijzende vinger en teveel vanuit het medische aspect.
 
Dit onderzoek had tot doel kinderen tussen 9-13 jaar met een ongezond eetpatroon door een kunstzinnig educatie- en participatietraject meer open te laten staan voor gezonde voeding. De strategie was hen te verleiden tot gezond eetgedrag door inzet van kunst en design en een positieve benadering via spel. Deze taal leidde tot de formule N=k∙K² (kind x KOK x KUNSTENAAR).
 
Kunst en spel blijken een katalysator in het stimuleren van gezonder eetgedrag bij kinderen, doordat ze aanzetten tot exploratie en eetpatronen letterlijk in beweging brengen. Een eerste concrete uitkomst van dit crossover proces zijn negen ontwerpprincipes die er in een project ervoor kunnen zorgen dat kinderen meer open staan voor gezonde voeding. Dit project maakte een goede, zichtbare start om tot gedragsverandering te komen. De realiteit leert ook dat structurele gedragsverandering meer tijd en continuïteit vraagt. Het onderzoek zet de eerste vervolgstappen door onder andere onderwijsinnovatie binnen de MBO koksopleiding te definiëren en het ambassadeurschap van ouders binnen het basisonderwijs te stimuleren.

Denkmodel - visueel

N=k∙K²
REGISSEUR (N - geel):
kunstenaarsbril en ontwerpersbril
kind (k - zwart):
autonomie, competentie, relatie, behoefte
KOK (K - rood):
ambacht en techniek, productkennis
KUNSTENAAR (K - blauw):
kunstenaarschap, creativiteit, spel

>> uitgebreide omschrijving; zie Supportive Narrative

Denkmodel - gechoreografeerd
Videoverslag praktijkonderzoek - smaakdagen + proefavonden
Supportive Narrative - Nele Vandeneede

Artist statement

Nele is projectregisseur, choreograaf, docent, onderzoeker, food designer, coach, ondernemer, kok, triatleet, … Wie en wat is Nele eigenlijk niet? Grote kans ook dat ze zichzelf nog tig keer zal heruitvinden.

Het allerbelangrijkste is: Nele is een creatieve duizendpoot die haar kunstenaarschap en creatieve denkkracht inzet om impactvolle veranderingen te ontwerpen voor de problemen van morgen. Dat doet ze niet alleen, maar in co-creatie met anderen. Maatschappelijke thema’s waaronder gezondheid, onderwijs, inclusie & diversiteit en vrouwenrechten staan hoog op haar prioriteitenlijst. Momenteel zet Nele haar tanden in het voedselvraagstuk rondom ‘voeding en gezondheid’. Middels een crossover leermethode op het snijvlak van kunst, spel(filosofie) en gastronomie tracht zij koks meer maatschappelijke invloed te laten uitoefenen op leefstijl en preventie in het sociale domein.

Nele studeerde in 2015 cum laude af aan de Fontys Academie voor Danseducatie, Tilburg. In 2021 behaalde zij haar certificaat tot Food Designer vanuit een verkorte opleiding onder leiding van Marije Vogelzang (ondersteund door de Academy of Design Eindhoven 'Food Non Food'). Verder volgde zij een basistraining in systemisch werken: organisatie- en familieopstellingen (NLP, Persoonlijk Leiderschap en Innerlijk Kindwerk) aan de Ynnergy Academy waarvoor ze haar startbekwaamheid als practitioner behaalde in 2022. Datzelfde jaar voltooit ze eveneens de Masteropleiding Crossover Creativity aan de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht.

Nele is een echt mensenmens. Vanuit empathie en Vlaamse charme weet zij anderen aan haar te binden en in beweging te brengen. Kunst is daarin haar instrument om diegene mee te voeren, vanuit het lijf, vanuit de geest.

Ambities

Ik wil heel graag werkzaamheden blijven combineren:
een afwisseling tussen autonoom maken (dans en food), lesgeven op het HBO Kunstvakonderwijs en werken als regisseur en creatief onderzoeker in het sociale domein.
Vanuit mijn afstudeeronderzoek hoop ik dat het geplande experimentlab/practoraat op de koksopleiding er gaat komen, waardoor ik vervolgonderzoek kan doen naar mijn leermethode (crossover tussen kunst, spel en gastronomie om koks meer te laten acteren in het sociale domein). Op die manier hoop ik bepaalde initiatieven vanuit mijn filosofie 'N=k∙K²' echt geïmplementeerd te krijgen op systemisch niveau (sectoren: onderwijs en gezondheidszorg). Daarnaast wil ik gekke projecten blijven ondernemen en complexe thema's blijven aansnijden: bvb. vitaliteit bij brandweermannen, een onderzoek naar de zwemsport in het Erasmus MC - afdeling 'obesitas', de relatie tussen overgewicht en neurodiversiteit, invloed van genderongelijkheid in (wetenschappelijk) onderzoek en ontwerp op de gezondheid en de veiligheid van vrouwen. En waarschijnlijk zal ik de honger hebben naar verder studeren.

Geleerd tijdens de studie

Oprecht. Véél te véél mooie dingen!
Ontwerp vanuit je verlangen.
Speel, te allen tijde.
Onderzoek je innerplay canvas (hero-enemy-side kick).
Schrijf je eigen 'dagboek 2.0' n.a.v. Marcus Aurelius Hegemonikon.
Vul canvassen in, maar ook weer niet teveel.
Context = King!
Alles is data.
Spreek mensen aan op ongereflecteerde aannames.
Waarom waarom waarom waarom waarom ... En daarom!
Durf los te laten wat je al wist (al was het maar voor even) en ontdek welke rijkdom zich aandient.
Waar ik vroeger het eindstation bereikte met mijn voorstellingen, is het nu de tool om onderzoek te doen en dient het prototype als katalysator om een volgende stap te maken op systemisch niveau.

Enzoverder enzovoort........

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Prijzen:
2022 - Genomineerd - Momenteel ding ik mee voor de benoeming van 'Foodheld2022' vanuit Food100.
2022 - Winnaar JUMP traject bij AgriFood Capital; coachtraject van 7 maanden om mijn methodiek 'N=kK²' verder te onderzoeken en vermarkten.
2018 - Winnaar Entreeprijs Theaterfestival Boulevard - categorie kunstvakdocent; stimuleringsprijs voor jonge dansmakers.
2015 - Winnaar Jacques de Leeuwprijs - categorie kunstvakdocent; prijs voor meest getalenteerde student van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
2010 - Winnaar Cooking Challenge 'All Day Long'; prijs voor beste, jonge chef van het jaar.