Duurzaamheid en klimaat

Mythologies of weeds, interruptions between the paving

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het project Mythologies of weeds, interruptions between the paving is een eerbetoon aan (on)kruid. Zes planten (brandnetel, heermoes, distel, klaver, haagwinde en paardenbloem) die vaak ‘ongewenst’ zijn worden nieuwe mythes toegekend om de bezieling van de natuur in de stad te herintroduceren.

In de foto- en videoprojectie ontstaan nieuwe narratieven over onze verschillende relaties met de natuur. De handgeweven weefsels eren de grilligheid van de zes planten. Fragiel, maar hardnekkig. Stekend, maar zacht. Contrasterend, maar versmolten.

Artist statement

Ik ben een kunstenaar die werkt met een camera, textiel en krijt in haar handen. Als maker volg ik de intuïtie van mijn met nieuwsgierigheid-overladen innerlijke kind. Ik heb een diepgaande interesse in mensen en hoe onze culturen zich manifesteren in objecten, poëtisch taalgebruik, muziek, dans en rituelen. In mijn werk zoek ik verbinding met anderen en de aarde door me te richten op details. Details van kleinschalige verhalen met een knipoog naar grotere verhalen.

Ambitions

Omdat ik specifiek aangetrokken ben tot culturen uit het Globale Zuiden, vooral uit Latijns-Amerika en Centraal Afrika, wil ik deze aantrekkingskracht nasporen. Door meer theoretische kennis op te doen, maar natuurlijk ook door de plekken op reis te ontdekken. Ik stel me voor dat ik mijn indrukken vastleg met een klein weefgetouw op zak.

Learned during the studies

Kunst bloeit naar mijn mening het meest als het onderbuik gevoelens uitdrukt en het ondenkbare visualiseert. Graphic Design aan de HKU heeft mij geleerd diep te graven in mijn intuïtie. Doe het maar gewoon, laat het maar gewoon zien en vervolgens kun je met een kritische blik tot de kern komen. Mijn verhalen ontstaan altijd in een proces waarin intuïtief en rationeel te werk gaan zich afwisselen.

De bezielde tuin

De bezielde tuin is een metaforische zoektocht naar verbinding met de natuur. Het toont met verschillende perspectieven die zowel verontrustend als hoopvol zijn, dat mens en natuur onlosmakelijk verweven zijn. Elementen uit mijn eigen woonomgeving die mij met de natuur verbinden of mij er juist van scheiden, vloeien over in uitgezoomde beschouwingen met het oog op wat kunst kan betekenen in onze relatie met natuur en klimaat.