The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mw Care is een personificatie van het zorgstelsel. Een ouder dame die zojuist heeft gehoord dat ze haar levensstijl moet aanpassen omdat ze anders een infarct krijgt.

Artist statement

Ik ben Priscilla Verwoert, een bevlogen facilitator, social designer en dialoogactivist, werkzaam in een innovatielab in een ziekenhuis. Mijn focus ligt op sociale innovatie binnen de zorg. Mijn kracht ligt in het samenbrengen van uiteenlopende groepen om gezamenlijk in dialoog te gaan en te werken aan oplossingsrichtingen voor complexe zorgvraagstukken. Wat mijn werk echt onderscheidt, is mijn frisse blik en de nadruk op samenwerking vanuit diverse perspectieven. Met creatieve methodieken zorg ik ervoor dat iedere stem gehoord wordt. Ik geloof sterk in de kracht van vreugde en spel om innovatie en verandering te stimuleren, en gebruik deze elementen om nieuwe ideeën en aanpakken te ontdekken

Ambities

Mijn focus ligt op het hier en nu. Ik wil dagelijks bijdragen aan sociale innovatie. Ik wil de zorg verbeteren door samenwerkingen te stimuleren en nieuwe ideeën te implementeren. Mijn ambitie is om voortdurend in het moment te werken aan waardevolle oplossingsrichtingen en positieve veranderingen te realiseren. En dat altijd met een sterke nadruk op vreugde, plezier en liefde in alles wat ik doe.

Geleerd tijdens de studie

Een van de belangrijkste inzichten is het vertrouwen op creativiteit en de rol van de spelende mens. Ik heb ontdekt dat het integreren van vreugde en spel in mijn werk mijn creativiteit en innovatievermogen enorm vergroot. Het spelen met ideeën en concepten geeft me de vrijheid om met een frisse blik naar problemen te kijken en nieuwe, onverwachte oplossingen te vinden. Deze speelse benadering brengt een heleboel plezier en energie in mijn werk, waardoor ik echt van het proces kan genieten.

Een ander belangrijk inzicht is het spelen met verschillende perspectieven. Dit helpt me bij het vinden van oplossingsrichtingen voor complexe vraagstukken. Door open te staan voor diverse inzichten en ervaringen, kan ik flexibel inspelen op veranderingen en beter omgaan met uitdagingen. Ik krijg er plezier in om vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken.