Zorg en welzijn
Diversiteit en inclusiviteit

muziek als gepersonaliseerd medicijn

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Muziek Als Medicijn doet al ruim tien jaar onderzoek naar de implementatie van muziek als behandelmethode rondom operaties. Hoewel is bewezen dat de tonen werken als pijn- stress en angstverlichter, ondervinden de onderzoekers problemen rond het toedienen van muziek. Het is momenteel nog niet duidelijk wat het verband is tussen de socio-culturele achtergrond van een patiënt en de muziek die functioneert tijdens de operatie. Om hier antwoord op te krijgen heb ik de afgelopen zes maanden gezocht naar het antwoord op de ontwerpvraag: Hoe kan Muziek Als Medicijn Nederlanders met een niet-westerse culturele achtergrond bereiken en betrekken in de onderzoeken.

Voor dit onderzoek heb ik een zeer breed, kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij de focus lag op het zo goed mogelijk toe kunnen passen van de kunst- en cultuurmentaliteit in een hiërarchische sector als de gezondheidszorg. Uiteindelijk heeft het onderzoek geresulteerd in een implementerend adviesrapport wat in de toekomst gebruikt kan worden door de onderzoekers van het Erasmus MC met als doel het betrekken van doelgroepen die in de wetenschap nog te weinig worden gerepresenteerd. De focus van het advies richt zich vooral op een kloof die duidelijk aanwezig is op verschillende niveau's. Buiten de scheiding tussen de kunstsector en de wetenschap blijken ook de wetenschappers zelf moeilijk in contact te kunnen komen met 'de gemiddelde persoon' uit de wijk. 

Het is voor Muziek Als Medicijn noodzakelijk om zowel (h)erkenning als verbinding als focuspunten vast te stellen, en de tijd te nemen om het gesprek op een cultuur-sensitieve manier aan te gaan en hierbij het vertrouwen te winnen. Lokale samenwerkingspartners en ambassadeurs zouden van grote waarde kunnen zijn bij het betrekken van Nederlanders met een niet-westerse culturele achtergrond, en het organiseren van evenementen bij buurthuizen en/of andere culturele samenkomst plekken blijken voor de onderzoeksgroep het meest effectief.

Artist statement

Naast Kunst en Economie hebben de jaren aan ervaring die ik in het nachtleven op heb mogen doen, en de samenwerkingen als interdisciplinair muziekproducent mij ontwikkeld tot een flexibel inzetbare professional. Wat voor mij in alle velden altijd centraal heeft gestaan is de manier waarop muziek en geluid invloed kunnen hebben op de mentale en fysieke realiteitsbelevenis van een individu of juist van het geheel.

Ambities

Ik ben geïnteresseerd in het doorontwikkelen van de interdisciplinaire implementatie van geluid, muziek en cultuur. Om dit de kunnen realiseren ga ik het aankomende jaar in Cork (Ierland) een master volgen in Ethnomusicology met hierbij hoogstwaarschijnlijk een aantal maanden aan fieldresearch voor een etnografische film in de amazone van Suriname. Ik zou mijzelf over een aantal jaar graag willen ontplooien tot een échte onderzoekende kunstenaar, maar hoe dat er in praktijk uit zal zien weet ik gelukkig nog niet.

Geleerd tijdens de studie

Kunst en Economie heeft mijn visie enorm verbreed, en is ook zeker mede 'verantwoordelijk' voor mijn huidige toekomstvisie en ambities. Door de jaren heen heb ik geleerd om op een effectieve manier een brede diversiteit aan projecten op (en aan) te kunnen pakken.
Als ik terugkijk op de studie kan ik zeggen dat ik vooral veel beter heb geleerd om te functioneren in groepsverband, en natuurlijk ook om hier uiteindelijk op een juiste manier op te kunnen reflecteren.