Inclusie en diversiteit
Ander maatschappelijk thema

Museumtrivia

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Ik ben als manager aan de slag gegaan in het werkveld beeldende kunst. Ik heb een samenwerking gezocht met een museum, het Flehite Museum in Amersfoort. Ik heb voor de doelgroep jongeren van 15 t/m 20 jaar oud een project ontwikkeld wat hen kan (be)trekken bij/naar het museum. Door nauw samen te werken met de doelgroep en de externe partij is de ontwerpoplossing gevormd. Ik heb een pubquiz ontworpen als randprogrammering bij tentoonstellingen. Dit is een laagdrempelige, gratis avond waar jongeren in teamverband vragen over de tentoonstelling gaan beantwoorden. Hiervoor is het van belang dat de jongeren eerst het museum moeten bezoeken om te weten waar de vragen over zullen gaan. Een leuke host zorgt voor een onvergetelijke avond te midden van alle kunstwerken. Het winnende team krijgt een merchandise item en vrijkaartjes voor het museum.

Erg belangrijk was dat de jongeren zelf dit ook zien zitten, ik heb meerdere jongeren gesproken en die reageerden enthousiast. De meerderheid zei geïnteresseerd te zijn en te willen gaan, voornamelijk omdat ze het een vernieuwend idee vinden en deze combinatie van een pubquiz in een museum nog niet kennen. De jongeren die aangaven het meest gemotiveerd te zijn om te participeren in de pubquiz hebben al een interesse in beeldende kunst, dit komt onder andere doordat ze examen doen in Kunst Algemeen. De externe partij en de andere stakeholders, zoals andere streekmusea in de provincie Utrecht, hebben eveneens enthousiast gereageerd op het concept en kunnen de werking ervan inzien. Om ervoor te zorgen dat het museum direct aan de slag kan gaan met de ontwerpoplossing heb ik een volledig pakket aan documenten naast het ontwerp met promotieplan zoals een draaiboek, begroting en de onderzoeksgegevens uit de testfase.

Op deze manier creëer ik de waarde dat de jongeren die normaal gesproken niet het museum zouden inlopen, wel deze ervaring krijgen en in aanraking komen met kunst. De externe partij kan aan de slag met een vernieuwend concept die telkens bij een tentoonstelling inzetbaar is en het museum meer zichtbaar maakt. Het geeft jongeren de kans om hun interesse verder te ontdekken, anderen te ontmoeten en gedetailleerder naar kunst te kijken. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat jongeren meer kunnen genieten van een museumbezoek waar dan ook, en kunnen ontdekken wat beeldende kunst hen kan bieden.

Artist statement

Na mijn afstudeeronderzoek van Kunst & Economie aan de HKU ben ik gespecialiseerd als manager in de museale sector. Wat mij uniek maakt, is dat ik erg gedreven ben, veel interesse heb in beeldende kunst en dicht bij de jongere doelgroep sta waar ik dit jaar onderzoek naar heb gedaan. In combinatie met creatief oplossingsvermogen kan ik een passende oplossingen vinden voor musea.

Ambities

Ik wil mijn kennis over beeldende kunst en musea vergroten, daarom ga ik nog een master Kunstgeschiedenis volgen. Mijn ambitie is om als conservator werkzaam te zijn in een museum.

Geleerd tijdens de studie

Door zakelijk denkvermogen en creativiteit te combineren, heb ik geleerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, waardoor ik ook heb geleerd om passende en innovatieve oplossingen te bedenken. In mijn jaren op de HKU ben ik ook veel te weten gekomen over mijzelf als persoon.