The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In deze installatie verken ik de complexiteit van het post-truth tijdperk, waarin de grenzen tussen realiteit en illusie vervagen. Door de creatie van acht maskers die identiek zijn aan mijn eigen gezicht, confronteer ik de implicaties van alomtegenwoordige surveillance en door AI aangedreven contentcreatie. Wanneer je onder de veiligheid van een van mijn maskers de ruimte betreedt, word je zowel onderwerp als object, terwijl je de oneindige reflecties van jezelf navigeert in een digitale spiegelzaal. Deze ervaring roept schrijnende vragen op over toestemming en identiteit, omdat deelnemers onbewust onderwerp worden van voortdurende opnames terwijl ze mijn gezicht dragen, waardoor de grenzen tussen eigendom en agency vervagen in het steeds veranderende landschap van technologie en zelfexpressie.

Artist statement

Mijn werk staat in het teken van het onderzoeken en bevragen van hedendaagse onderwerpen, zoals gemeenschap, internetcultuur en ongeschreven gedragsregels in een steeds meer gesurveilleerde samenleving. Mijn werk fungeert als een spiegel voor de complexiteit van onze moderne wereld, waarbij de kijker wordt uitgedaagd om na te denken over zaken waar ze mogelijk niet bij stilstaan in hun dagelijks leven.
Een van mijn fascinaties is de opkomst van de surveillancemaatschappij en de implicaties daarvan voor privacy en individuele vrijheid. Door middel van fotografie, videografie en installatiekunst probeer ik de kijker te confronteren met de alomtegenwoordige aanwezigheid van toeschouwers en de potentiële gevaren die hieraan verbonden zijn. Mijn werk nodigt uit tot reflectie over de ethiek van surveillance en de grenzen van persoonlijke autonomie.
Een ander belangrijk thema in mijn werk is de kwestie van consent en eigendom, met name met betrekking tot identiteit en het menselijk lichaam. Ik wil de kijker uitdagen om na te denken over wie er controle heeft over onze persoonlijke gegevens en fysieke integriteit in een wereld die steeds meer gedreven wordt door technologie en data. Mijn installaties en foto's creëren vaak een gevoel van ongemak en absurditeit, waardoor de kijker wordt gedwongen om hun eigen opvattingen en vooronderstellingen te heroverwegen.

Ambities

Over vijf jaar hoop ik dat mijn werk op verschillende plekken te bewonderen is. Ik streef ernaar om meer fotoseries te produceren en te publiceren, meer installaties en ervaringen te creëren, en eigenlijk alles te verkennen waarin ik mijn creativiteit kan uiten.
Het idee om mijzelf te omringen met gelijkgestemde makers, samen een community op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de huidige tijd, spreekt mij enorm aan. Het is mijn droom om samen met anderen een impact te hebben op het culturele landschap van onze tijd.

Geleerd tijdens de studie

Mijn belangrijkste les op de HKU is eigenlijk mijn medestudent geweest. Natuurlijk brengen docenten en specifieke opdrachten je ook van alles bij. Echter, zijn het de gesprekken over ons (compleet uit een lopende) werk waar ik het veruit het meest aan heb gehad.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

19 en 20 juni op Janskerkhof in Utrecht exposeer ik met theater kikker in een glazen container.