Duurzaamheid en circulariteit

Mooi is het verboden woord

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn onderzoek gaat over de vertaling van wetenschappelijke bronnen over semiotiek en esthetiek naar kunsteducatieve werkvormen in het HBO onderwijs voor Industrieel Productontwerpen. Ik onderzoek hoe deze kennis over beeldtaal kan helpen om gerichter te kunnen sturen in een ontwerpproces , zodat dat kan bijdragen
aan duurzame productontwikkeling.

Artist statement

Als productontwerper ben ik een van de docent-onderzoekers in het docententeam bij de opleiding 'Engineering: Product Ontwerpen' aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast ben ik betrokken bij het lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen van de HvA, bij het project Urban Upcycling. Ik ben lid van het ComeniusNetwerk en sta open voor ontmoetingen over innovatie in het onderwijs als het gaat over beeldtaal en duurzame productontwikkeling.

Ambities

Na afronding van de master wil ik mijn onderzoek voortzetten. Daarover ben ik o.a. in gesprek met een collega van de TU Twente, om dat binnen een PhD traject te gaan doen.

Geleerd tijdens de studie

Jezelf leren neerzetten als expert en in die hoedanigheid in gesprek gaan met betrokken partijen om samen tot innovatie te komen.

Mooi is het verboden woord

Mijn onderzoek gaat over de vertaling van wetenschappelijke bronnen over semiotiek en esthetiek naar kunsteducatieve werkvorm en in het HBO onderwijs voor Industrieel Productontwerpen. Ik onderzoek hoe deze kennis over beeldtaal kan helpen om gerichter te kunnen sturen in een ontwerpproces, zodat dat kan bijdragen aan duurzame productontwikkeling . Als trendonderzoek heb ik een werkstuk over Herwaardering gemaakt, als belangrijk onderdeel van mijn afstudeerwerk.