Duurzaamheid en circulariteit

Mooi duurzaam is niet lelijk

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Medio 2020 voerde ik voor mijn stage-onderzoek een gesprek met een merchandiseverkoper van festivals en concerten. Zijn mening verbaasde me enorm: de enige manier om goede omzet te maken met merchandise is ervoor te zorgen dat de productie ervan goedkoop is. Hij stelde dat deze merchandise vervolgens goedkoop verkocht moet worden omdat dit is wat de fans willen.

Met open mond hoorde ik dit aan. Hoe kon iemand dit nu nog zeggen? Weten we inmiddels niet veel beter?

Duurzaamheid speelt een grote rol in mijn leven. Ik vind het erg belangrijk dat de aarde houdbaar blijft voor generaties die na ons komen. Naast dat ik van mening ben dat een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt bij grote bedrijven en de overheid, zijn er ook dingen die ik als individu doe. Het klinkt cliché́, maar ik denk dat alle kleine beetjes helpen. Mijn persoonlijke missie is om anderen te laten zien dat er op kleine manieren grote verschillen te maken zijn, en dat is precies wat ik tijdens dit onderzoek gedaan heb.

Het doel van dit project was om een plan te ontwerpen waarin merchandise méér zou zijn dan goedkope bandshirts en hiermee een houdbaarder product te creëren voor fans.

Artist statement

Mijn afstudeerwerk ‘mooi duurzaam is niet lelijk’ is een kleine stap in de richting van duurzamere en houdbaardere merchandise.

Samen met metalcore artiest Daniel Brooke zet ik de komende maanden een merchlijn op met gezeefdrukte, tweedehands items.

Ambities

De komende jaren hoop ik mijn netwerk binnen de muziekindustrie verder te verbreden en te kunnen leven van de dingen die ik het liefst doe: organiseren, ontwerpen en verbinden.

Geleerd tijdens de studie

Kunst en Economie heeft mij doen inzien dat mijn creativiteit en zakelijk inzicht perfect samengaan en elkaar zelfs versterken. Tijdens mijn afstudeerproject heb ik geleerd hoe ik een idee uit kan werken tot een concept dat direct implementeerbaar is.