Duurzaamheid en circulariteit

Merkactivisme, een praktische gids

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn eindexamenwerk is een diepgaande verkenning van merkactivisme binnen de context van kunst en economie. Met een focus op het authentiek communiceren van maatschappelijke waarden door activistische startups, heb ik een handleiding ontwikkeld die hen helpt hun merkidentiteit en boodschap effectief over te brengen. Door middel van iteratieve en ontwerpgerichte onderzoeksmethoden heb ik een praktisch en bruikbaar resultaat bereikt dat een positieve impact kan hebben op de manier waarop merken zich engageren met hun publiek en de samenleving.

Artist statement

Mijn specialisme ligt in de wereld van merkactivisme. Als onderdeel van mijn afstudeerwerk heb ik me gefocust op het verkennen en begrijpen van de impact van merkactivisme op organisaties en consumenten. Mijn werk is uniek omdat ik een diepgaand inzicht heb ontwikkeld in de strategieën en communicatiepraktijken die merken kunnen gebruiken om maatschappelijke waarden en doelen te integreren in hun bedrijfsvoering. Ik combineer mijn kennis van marketing en communicatie met een passie voor sociale verandering, en ben in staat om creatieve oplossingen te bedenken die merken helpen om op een authentieke en impactvolle manier te communiceren met hun doelgroepen en bij te dragen aan positieve veranderingen in de samenleving.

Ambities

Mijn ambities zijn gericht op het behalen van een master Fashion Marketing and Management in Zweden, die ik over drie jaar wil hebben afgerond. Met deze master wil ik mijn kennis en vaardigheden verder ontwikkelen op het gebied van de mode-industrie, marketing en management.

Met deze master hoop ik een breder inzicht te krijgen in de dynamiek van de modebranche en de bijbehorende marketingstrategieën. Ik wil leren hoe ik merken kan helpen hun positie in de markt te versterken, consumentengedrag te begrijpen en trends te identificeren. Daarnaast wil ik me verdiepen in duurzaamheidsaspecten en ethische kwesties binnen de mode-industrie.

Op basis van deze verworven kennis en vaardigheden wil ik een verschil maken in de modebranche. Ik zie mezelf in een leidende rol, waarbij ik merken en organisaties adviseer op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en merkactivisme. Mijn doel is om bij te dragen aan positieve veranderingen in de mode-industrie en het bewustzijn te vergroten over belangrijke vraagstukken zoals ethische productie, inclusiviteit en milieubewustzijn.

Met de master in Fashion Marketing and Management wil ik mijn carrièrekansen vergroten en doorgroeien naar een functie waarin ik invloed kan uitoefenen op het beleid en de strategieën van modebedrijven. Ik wil een rol spelen in het vormgeven van een duurzamere en ethisch verantwoorde toekomst voor de mode-industrie, waarbij ik mijn passie voor mode en mijn streven naar positieve verandering kan combineren.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn studie Kunst & Economie is de waarde van het integreren van creativiteit en zakelijk inzicht. Deze studie heeft me geleerd hoe ik kunst en culturele concepten kan combineren met economische principes en strategieën.

Ik heb geleerd om kritisch na te denken over de rol van kunst in de maatschappij en hoe het kan bijdragen aan economische groei en ontwikkeling. Daarnaast heb ik geleerd hoe ik zakelijke vaardigheden kan toepassen in de creatieve sector, zoals projectmanagement, marketing, financiën en ondernemerschap.

Een ander belangrijk aspect dat ik heb geleerd is het belang van samenwerking en het vermogen om te communiceren met diverse belanghebbenden, zowel binnen de kunstwereld als in het bedrijfsleven. Ik heb geleerd hoe ik ideeën kan presenteren, mensen kan inspireren en effectief kan samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Gedurende de studie ben ik regelmatig betrokken geweest bij groepsprojecten waarin we als team moesten samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Deze ervaringen hebben me geholpen om mijn sterke punten te identificeren, zoals mijn vermogen om creatieve ideeën te genereren, strategisch te denken en anderen te motiveren. Tegelijkertijd heb ik ook mijn zwakkere punten erkend, zoals het soms moeite hebben met het beheren van strakke deadlines.

Kortom, de studie Kunst & Economie heeft me een breder perspectief gegeven op de relatie tussen kunst en economie en heeft me voorzien van de vaardigheden en kennis om de brug te slaan tussen creativiteit en zakelijk denken. Dit heeft me in staat gesteld om op een innovatieve en strategische manier te denken en te handelen, wat van onschatbare waarde is in mijn verdere professionele ontwikkeling.