Duurzaamheid en klimaat
Gezondheid en welzijn

Mensgericht ontwerp voor een plant-aardige toekomst

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Het klimaatprobleem is complex, de biodiversiteit neemt in snel tempo af en ook in Nederland gaat het slecht met de natuur. Veel kinderen hebben een natuurtekort en ontwikkelen een minder ecologisch bewuste houding, dit is een probleem voor toekomstig natuurbehoud.
De plant is de oplossing voor alles: dat was het startpunt van mijn ontwerpend onderzoek tijdens de master. Het onderzoek gaat over over hoe spel, experiment en verbeelding bijdragen aan een groenere toekomst en transformatie van natuurconsument naar natuurparticipant.
Vanuit ludodidactiek en design thinking heb ik verschillende tools ontwikkeld die bijdragen aan de transformatie naar een natuurinclusieve toekomst met als doel mensen activeren om zich opnieuw te verhouden tot natuur, te zorgen voor natuur en bij te dragen aan de biodiversiteit.
De tools zorgen voor motivatie bij wijkbewoners en wijkprofessionals om in co-creatie de omgeving te vergroenen en geven inzicht in de biodiversiteit. Er ontstaan nieuwe relaties met de natuur en een meer ecocentrische houding. Dit is hoognodig in deze tijd van ecologische crises, biodiversiteitsverlies en natuurtekort.

Artist statement

Ik ben toekomstmaker, ontwerpend onderzoeker en verbinder. Ik werk aan mensgerichte ontwerpen voor een natuurinclusieve toekomst. Ik ben overtuigd van de waarde van spel, verbeelding en experiment voor transformaties.

Ambities

De gewenste toekomst van mijn projecten ziet er in 2027 zo uit:
Het biodiversiteit-spel wordt op meer dan 100 scholen gespeeld en leerlingen zijn mede-ontwerpers van de groene muren voor hun school.
Plant experimenten creëren nieuwe relaties met planten en nieuwe perspectieven op natuur.
De speelwaarde van planten is geïmplementeerd op kinderdagverblijven en de GGD adviseert om het jonge kind veel positieve natuurervaringen te bieden.
Het Co-creatie canvas wordt gebruikt door gemeentes om creatieve samenwerkingen aan te gaan met bewoners.
Er zijn 1000 Fungi to Bee wanden geplaatst in Rotterdam en de stad is een groene biotoop. Ook is Rotterdam CO2 neutraal, iets eerder dan verwacht.

Geleerd tijdens de studie

Bij de master heb ik veel geleerd van crossovers met andere vakgebieden en het toepassen van methodieken. Spel en experiment zorgen voor perspectiefwisselingen die noodzakelijk zijn bij het aanpakken maatschappelijke vraagstukken.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Selectie 2009-2019:
Leidsche Rijn Festival: Belatafeld
Onderzoeksexpositie: Beter Consortium
Onderzoekspublicatie: Beter, de kunst van gezondheid.
Nieuw Almeers Peil: Luchtkastelen
Senior Design Competition finalist
CBKU: Aan de Tafelakker
Kunstliefde: Steunkleur Groen
European TALENT Designhuis Eindhoven

Fungi to Bee

Fungi to Bee ontwikkelt een innovatieve groene wand. Het is een samenwerking tussen planten, dieren en mensen waarbij mycelium alles aan elkaar verbindt. Mycelium is een netwerk van schimmeldraden onder de grond. Boven de grond kunnen ze uitgroeien tot paddenstoelen. Mycelium zorgt voor de toevoer en afvoer van voedingsstoffen van planten en heeft daarnaast een aantal bijzondere eigenschappen zoals CO2 oplag en een isolerende werking. De wand draagt bij aan de biodiversiteit, aan de vergroening van de omgeving en daarmee aan een prettige leefomgeving.

Het ontwerp ontstaat in samenwerking met bewoners, schimmels, planten en dieren en wordt aangepast aan de locale situatie. Dit is mogelijk doordat het ontwerp modulair is en bestaat uit verschillende tegels die aan elkaar geschakeld worden. Er groeien bijvoorbeeld aardbeien of oesterzwammen die geoogst kunnen worden door bewoners. Of er groeit bamboe en olifantengras dat gebruikt kan worden als bouwmateriaal. Ook is er voedsel en habitat voor dieren zoals bijen, wormen, vleermuizen of vogels.