Zorg en welzijn

Meer dan taal - leven met een TOS

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Taal is het middel dat wij elke dag inzetten om met elkaar te communiceren. Echter is het begrijpen en gebruiken van taal niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is dit een uitdaging. Hoewel TOS veel voorkomt, wordt het nog steeds onvoldoende begrepen. "Meer dan taal" belicht de ware impact van het leven met een TOS. Met dit werk streef ik naar meer begrip en erkenning, zodat vroege signalering en een effectievere behandeling mogelijk worden.

Artist statement

Ik ben Iris Poortinga, een social designer die haar inspiratie haalt uit de alledaagse menselijke ervaringen en uitdagingen. Mijn ontwerpen zijn meer dan esthetisch aantrekkelijk; ze zijn bedoeld om sociale verandering teweeg te brengen en mensen aan te moedigen om zonder vooroordelen naar anderen te kijken. Met mijn passie voor psychologie en gedragswetenschappen, creëer ik persoonlijke en verhalende ontwerpen. Mijn werk heeft het doel onbesproken onderwerpen aan het licht te brengen en verbindingen te leggen tussen mensen. Ik zou mijn werk omschrijven als prikkelend, interactief, ruimtelijk en speels. Door mijn analytische blik en empathisch vermogen toe te passen, streef ik ernaar om projecten te realiseren die de levens van mensen positief beïnvloeden en bijdragen aan een inclusieve en verbonden samenleving.

Ambities

De komende jaren wil ik mijzelf verder ontwikkelen als social designer. Mijn doel is om bij een social design bedrijf te werken, waar ik in teamverband en in diverse projecten mijn vakkennis kan verbreden. Gedreven door mijn fascinatie voor psychologie en gedragswetenschappen, wil ik innovatieve ontwerpen creëren waarmee ik een bijdrage kan leveren aan het helpen en verbinden van mensen. Uiteindelijk wil ik ook zelf impactvolle projecten opzetten en uitvoeren.

Geleerd tijdens de studie

Mijn tijd op de kunstacademie heeft mij niet alleen gevormd als maker, maar ook als mens. Waar ik voorheen worstelde met de drang naar controle en perfectionisme, heb ik de afgelopen twee jaar geleerd om dit los te laten. Nu creëer ik ruimte voor het creatieve proces zelf, benader ik ontwerpvragen vanuit de kern en houd ik altijd de doelgroep in gedachten. Ik durf dieper te graven, verder te kijken en onderzoekend te ontwerpen. Tijdens mijn studie heb ik mijn artistieke vaardigheden ontwikkeld en mijn eigen handtekening gevormd. Ik ben nu zelfverzekerder in mijn creatieve proces en heb ontdekt dat ik in samenwerking met anderen het beste tot mijn recht kom als maker. Deze ontwikkeling heeft mij niet alleen als ontwerper versterkt, maar heeft mij ook gemaakt tot een meer open en zelfverzekerd persoon.