Ander thema

Makers: Eerlijk en Correct Vergoed

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Hoewel de eindgebruiker zich dit vaak niet realiseert, gaat er aan de achterkant van
de playknop een groot netwerk van licentieovereenkomsten en royaltyafspraken
schuil. Voor vrijwel elke vorm van muziekgebruik wordt betaald.
Bij het streven naar een duurzame makerscarrière kan deze situatie als kans worden
gezien om de inkomsten uit het makerschap te doen vergroten. Een belangrijke
voorwaarde is echter om inzicht te hebben in de inkomstenstromen en te kunnen
controleren of vergoedingen correct uitbetaald worden.
Rapport 'Makers: Eerlijk en Correct Vergoed' - Alexander Hoevenaars

Artist statement

Een open houding en een sterk analytisch vermogen drijven mij om altijd te zijn waar ik kan bijdragen aan een eerlijkere muziekindustrie die makers in hun kracht zet en ondernemerschap aanmoedigt.

Ambities

Het is mijn ambitie om de faciliteiten, kennis en kunde die nodig zijn om een duurzame carrière als maker op te bouwen in een onvoorspelbare en dynamische muziekindustrie dichter bij de maker te brengen.

Naar mijn mening begint dit enerzijds bij het creëren van bewustwording onder makers dat een ondernemende houding een essentieel onderdeel van een carrière als maker is. Anderzijds begint dit bij het creëren van een 'equal level playing field', waarin makers eerlijk, correct en evenredig worden vergoed naar de waarde van hun makerschap. Belangen- en rechtenorganisaties spelen hierbij een essentiële rol.

Geleerd tijdens de studie

Alles in het leven kan benaderd worden als een creatief proces. Procesmatige creativiteit biedt een open en speelse werkwijze die leidt tot nieuwe inzichten en perspectieven.
Zoals moderne beeldende kunst haar rol als spiegel voor hedendaagse wereldproblemen weet te vervullen, hoop ik dat ook muziek haar rol hierin snel weer herpakt.