Artistieke prestatie
Gezondheid en welzijn

Made With Fear

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Made With Fear, a series of illustrations about my fears.
24 illustrations about the fears of BENSINGH.
Printed on mdf sheets of 60x90 cm, presented in 12 wooden boxes. Supported by text. This text contains the experience which the illustrations are based on.

Artist statement

(NL)
Sinds ik me kan herinneren heb ik een sterke drang om mijn moeder te beschermen.
Daarom voel(de) ik me aangetrokken tot de heldenverhalen die ik vond in tekenfilms en videogames.

Verhalen uit verschillende culturen deden me beseffen dat ik in mezelf moet geloven, vooral als het slecht gaat.

Met mijn illustraties wil ik mensen laten zien dat ze hun eigen held kunnen zijn.

(EN)
Ever since I can remember I have had a strong urge to protect my mother.
Therefore, I was drawn to heroic stories that I found in cartoons and video games.

Stories from different cultures made me realize that I must believe in myself, especially when things are bad.

With my illustrations, I want to show people that they can be their own hero.

Ambitions

(NL)
Over vijf jaar zal ik met voldoening terugkijken op een van de volgende projecten, die ik na Made With Fear zal starten. In het volgende project zal ik de verhalen waar ik vandaan kom onderzoeken en delen. Wil je me steunen, in het creëren van meer visuele verhalen die alleen ik kan vertellen? Stuur dan een e-mail naar ben_singh@hotmail.nl, of neem een kijkje op bensingh.com.

(EN)
In five years, I will look back with satisfaction on one of the next projects, which I will start after Made With Fear. In the next project, I will explore and share the stories where I come from. Would you like to support me, in creating more visual stories that only I can tell? If so, please send an email to ben_singh@hotmail.nl or have a look on bensingh.com.

Learned during the studies

(NL)
Mijn belangrijkste les is dat je altijd vriendelijk en respectvol moet omgaat met je medemens, je studiegenoot, je docent, studieleider, receptionisten, conciërges, schoonmaaksters, werkplaatsmedewerkers, mensen van de kantine en de uitleen. Al deze mensen hebben mij geholpen in mijn groei. Studenten die dit lezen, vergeet niet! Een studie draait om de mensen om je heen. Toon interesse, luister naar de ander en probeer situaties waar jij je in bevindt prettig te maken voor alle aanwezigen.

(EN)
My most important lesson is that you should always treat your fellow man, your fellow student, your teacher, student leader, receptionists, janitors, cleaning ladies, workshop workers, people from the canteen and the loan office with kindness and respect. All of these people have helped me in my growth. Students reading this, remember! A study is all about the people around you. Show interest, listen, and try to make situations you find yourself in enjoyable for everyone present.

List of publications / exhibitions / prices / concerts / shows etc.

- About the artist (2020), HKU Salon From Home 6
- Maestro (2019) Cinedans LAB category of the Cinedans festival 2020, the event was cancelled last minute due to the Corona outbreak.
- Draw Your Story workshop (2019)
- High Notes (2019) Ekko culture venue Utrecht
- Spread The Word (2018), HKU Media