Diversiteit en inclusiviteit

maar alleen hier ben ik thuis

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
"maar alleen hier ben ik thuis" is een korte animatiefilm over de twijfel of je je wel thuis mag voelen in Nederland. Tweede generatie Nederlanders met een migratieachtergrond delen ervaringen over opgroeien en leven in een samenleving waar zij niet de standaard zijn. In een vertelling die een balans zoekt tussen het poëtische en een documentaire zien we herinneringen, momenten en gesprekken langskomen die een verhaal vertellen van opeenstapelende twijfel en eenzaamheid.

Artist statement

Ik maak korte animatiefilms en illustraties en studeer af als regisseur. Ik vind het belangrijk dat mijn films menselijke verhalen vertellen. Ik zoek onderwerpen uit die existentieel of maatschappelijk relevant zijn en zoek een balans tussen het persoonlijke en de bredere context. Volgens mij leidt dat tot een empathisch besef over een onderwerp: een verbinding tussen mensen door herkenning. Het lijkt tegenstrijdig, maar ik geloof dat doordat het medium animatie een afstand creëert tussen het afgebeelde en de kijker, het makkelijker wordt om jezelf te herkennen in het beeld.

Mijn teken- en animatiestijl is ook onlosmakelijk verbonden met de werkelijkheid. Ik blijf dichtbij de realiteit – een typische stilering (vlug, los, nonchalant) en het gebruik van potlood verraad dat we kijken naar mijn interpretatie van de werkelijkheid.

Mijn grote inspiraties zijn tekst (boeken, kranten, gesprekken) en film. Vandaar dat mijn getekende beeld lijkt vastgelegd te zijn door een camera en ik graag op eigenzinnige manier tekst gebruik.


Ambities

Dit zijn de ambities:
- nog een korte animatiefilm
- animatie voor een documentaire
- illustraties in een krant
- samenwerken met mensen die ik bewonder

Geleerd tijdens de studie

Je moet iets willen