Duurzaamheid en klimaat
Inclusie en diversiteit

Maanskyn

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De documentaire Maanskyn speelt zich af in Zuid-Afrika, in het Balule Nature reserve. In dit gebied komen veel gewelddadige stropers voor. Sinds 2013 is er echter een nieuwe vorm van bestrijding in het leven geroepen. ’s Werelds eerste anti-stroperij eenheid die volledig uit vrouwen bestaat en geweldloos te werk gaat, genaamd The Black Mambas.
De film zal gaan over deze bijzondere groep vrouwelijke rangers die zich bewust inzetten voor verandering. Verandering voor een betere toekomst voor zowel de natuur als vrouwen. In de film wordt zichtbaar hoe de vrouwen verschillende rollen spelen, ze zijn onder andere student, moeder, activist, kostwinnaar, ranger en docent. We zien de enerzijds dappere en anderzijds kwetsbare kant.

Artist statement

Mijn makerschap typeert zich door het vertellen van maatschappelijke, urgente verhalen via een kleine invalshoek. Ik hoop dat ik met mijn documentaires een groot, divers publiek kan aanspreken zodat meerdere mensen op de hoogte worden gebracht van een bepaald onderwerp.

Ambities

Idealiter hoop ik met mijn werk een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Door verhalen te vertellen die er echt toe doen op een wijze die mensen prikkelt en interesseert.
Over vijf jaar hoop ik meer documentaires gemaakt te hebben over diverse actuele onderwerpen. Daarnaast wil ik bij verschillende tv-programma's redactioneel betrokken zijn geweest. Zodoende hoop ik mij breed te kunnen blijven ontwikkelen.

Geleerd tijdens de studie

Wat mij in eerste instantie meteen interesseerde in de studie Audiovisuele Media is het feit dat je breed wordt opgeleid. Op verschillende fronten leer je van alles over film. En door zodoende van alles uit te proberen werd mij duidelijk dat documentaire het genre is wat mij het meest aanspreekt. Ik vind de combi tussen samenwerken met een kleine crew en het vertellen van menselijke verhalen bijzonder.