Ander thema

Light Conversations

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Light Conversations is an installation artwork where the wondrous discoveries that are hidden in daily life are magnified. The 'Being' that is present in this artwork seems to want to gently make contact with it's spectator. A conversation may be held. Or maybe the Being touches upon something deeper than is perceptible.
Light Conversations touches upon the light-hearted curiousness that children often possess, their ability to look at the most common situations with absolute marvel and the way an imaginary world can become an undeniable reality.
The work invites you, the spectator, to come closer and have a conversation with this undeniable real Being.

Artist statement

Kirsten Schra is een Nederlandse kunstenaar geboren in Utrecht (1998), wier werk reflectie, refractie en de schoonheid van het alledaagse verkent door middel van fotografie en installaties.
Met behulp van materialen als glitter, glas en licht creëert ze een droomwereld waarbinnen abstracte vormen vrij spel bieden aan de verbeeldingskracht van de toeschouwer.
Het werk van Schra wordt gekarakteriseerd door speelsheid en roept een gevoel op van verwondering. Ze probeert details van het alledaagse leven, die vaak onopgemerkt blijven, uit te vergroten.
Schra’s fascinatie voor de droomwereld en het ongrijpbare vloeien voort uit een verlangen te ontsnappen aan de harde werkelijkheid en een streven naar meer magie in de moderne maatschappij.
Geïnspireerd door kunstenaars zoals Elspeth Diederix, Gundula Blumi en Olafur Eliasson, moedigt Schra ons in haar huidige installatiewerk aan om de relatie met de wereld om ons heen opnieuw in beschouwing te nemen en nodigt ze uit om, zelfs in de meest gangbare situaties, met verwondering te kijken.

Ambitions

In mijn ideale toekomst wil ik een reizend bestaan combineren met het maken van beeldend werk en het werken als educator.

Learned during the studies

Hoe je als maker zo dicht mogelijk bij jezelf blijft onder veeleisende omstandigheden. Ook heb ik mijn liefde voor het overdragen ontdekt. Na heel wat wisselingen tussen mijn wensen wat betreft maken dan wel overdragen, heb ik gekozen voor een passende synthese van beide.