Productontwerp
Print
Kunst en Economie
Voortgezet onderwijs
Lessen
Duurzaamheid en klimaat

Leef je in

Pascalle Koopman
About Live events
The presentor has activated the presentor mode. Would you like to follow?
Follow presentor
You are following the presentor.
Stop following presentor


Context 

Ik kamp als vegetariër regelmatig, met onbegrip van anderen. In deze situaties merk ik vaak op dat er weinig ruimte is voor een nuchter en hartelijk gesprek. Deze frustratie heeft ertoe geleid dat ik met mijn afstudeerproject het dialoog over vleesconsumptie wil aanslingeren. Met dit uitgangspunt ben ik onderzoek gaan doen naar dit thema en heb ik de volgende ontwerpvraag geformuleerd: Hoe kunnen we scholieren van de middelbare school kritisch laten nadenken over vleesconsumptie met gebruik van media?

Ik zou graag zien dat middelbare scholieren op jonge leeftijd leren om zich te verplaatsen in een ander, leren om kritisch na te denken en om weloverwogen conclusies te kunnen trekken over onderwerpen zoals vleesconsumptie. Ze zeggen wel eens: ‘Kinderen zijn de toekomst’, en dit klopt. We moeten deze generatie uitrusten met vaardigheden en kennis die zij later in de maatschappij kunnen gebruiken. Verstandige beslissingen kunnen zo worden genomen en de samenleving zal meer bereid zijn om begrip voor elkaar te tonen.

Door verschillende initiatieven wordt er een poging gedaan om op middelbare scholen een klimaat te creëren om dit onderwerp aan te snijden. Deze initiatieven zijn voornamelijk zo ontworpen, dat de scholieren met hun neus op de feiten worden gedrukt. Je kan jezelf hierbij afvragen of dit de beste manier is om bewustwording te creëren. Door gesprekken die ik heb gehouden blijkt namelijk dat leerlingen op deze manier in een verdedigende houding springen. Uit mijn onderzoek blijkt dat door het gebruik van vaardigheden die kritisch denken ontwikkelen en stimuleren, er op een andere manier bewustwording gecreëerd kan worden, waarbij kwesties objectief geanalyseerd worden en er weloverwogen conclusies kunnen worden getrokken.

Het werkboek: Leef je in

Mijn ontwerpoplossing is een werkboek met bijbehorende handleiding voor docenten. Het doel van dit werkboek is het stimuleren van kritisch denken onder scholieren. Hieraan is het onderwerp vleesconsumptie gekoppeld om zo de bewustwording en discussie aan te wakkeren. Het gebruik van media is verweven in het hele werkboek. Kritisch leren denken, creativiteit, discussie en debat en jezelf verplaatsen in een ander, zijn de kernbegrippen van dit werkboek. Verschillende experts hebben mij ondersteund in het ontwerpproces dat tot dit werkboek geleid heeft.