Diversiteit en inclusiviteit

KunstQuest: Een Educatief Spel voor Praktisch Opgeleide Jongeren in Museum Arnhem.

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Een blik in het verleden… Ik loop met de vraag, waar begin ik als lager opgeleide die graag een kunstmuseum wil bezoeken? Er zijn namelijk veel vragen die door mijn hoofd spoken als puber, zoals over het zetten van een stap over de enorme, onzichtbare drempel. Hierbij vraag ik mij vooral af wat er na de drempel komt. Mijn denkfout begint al bij het feit dat ik een onzichtbare drempel voel en mezelf laag opgeleid noem. Daarmee creëer ik een beeld voor mezelf dat ik niet thuishoor tussen de mensen die een museum bezoeken. Toch komt dit gevoel ergens vandaan. Dit komt mogelijk door de combinatie van een laag zelfbeeld en een elitaire associatie bij de kunst- en cultuursector. Dit zorgt ervoor dat ik mij niet goed genoeg voel voor, zoals ik vroeger dacht, ‘dingen die slimme mensen doen en snappen’. Als jong meisje droomde ik ervan om naar de kunstacademie te gaan en straks kan ik zeggen dat ik afgestudeerd ben aan de kunstacademie. Ik wil mij tijdens mijn afstudeerproject inzetten voor jonge mensen die net als ik, zich graag thuis willen voelen in een museum, maar voor wie dat door opleiding of thuissituatie niet vanzelfsprekend is. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling naar een meer toegankelijk museum waar iedereen zich welkom voelt.

Dit rapport, getiteld ‘’KunstQuest: Een Educatief Spel voor Praktisch Opgeleide Jongeren in Museum Arnhem’’, richt zich op de verbetering van de kunstparticipatie van praktisch opgeleide jongeren. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en een Belgisch onderzoek blijkt dat passieve kunstparticipatie, oftewel het bezoeken en beschouwen van kunst en cultuur, bij praktisch opgeleide jongeren significant lager is dan bij theoretisch opgeleide jongeren (SCP, 2022; De Baere, z.d.). Deze kloof is mede veroorzaakt door het feit dat kunst en cultuur vaak als elitair en ontoegankelijk worden ervaren door praktisch opgeleide jongeren (Bongers, z.d.). Dat terwijl een onderzoek van Ruut Veenhoven ook uitwijst dat kunstconsumptie tot een groter gevoel van geluk leidt dan andere vrijetijdsbestedingen, vooral bij praktisch opgeleiden (Kunstpunt Groningen, 2017). En kunstconsumptie meer kennis geeft over eigen ontwikkeling, identiteitsontwikkeling en bijdraagt aan de emotionele ontwikkeling van jongeren, evenals bijdraagt aan de algemene vorming, het bespreekbaar maken van moeilijke thema’s en de ontwikkeling van empathie (LKCA, 2024; LKCA 2023).

De ontwerpvraag luidt: ‘’Hoe kan Museum Arnhem de ervaring van praktisch opgeleide jongeren positief versterken bij een museumbezoek?’’ Het doel van de oplossingsrichting, het spel KunstQuest, is om de betrokkenheid en motivatie van deze jongeren te verhogen door in te spelen op de drie psychologische basisbehoeften uit de motivatietheorie van Deci & Ryan, autonomie, gevoel van competentie en relatie (Deci & Ryan, z.d.). Het spel moet praktisch opgeleide jongeren helpen zich meer thuis te voelen in musea door hen op een actieve manier te betrekken bij kunstobservatie en -interpretatie.

Artist statement

Als Kunst & Economie student met een specialisatie in beeldende kunst en design heb ik ervoor gekozen om tijdens mijn afstudeerproject een connectie te zoeken met mijn verleden. Ik ben ooit begonnen op vmbo basis en ben via een 21+ toets gestart met de droom om aan de kunstacademie te studeren. Deze droom had ik al van kleins af aan. Gestart met het doel musea toegankelijker te willen maken voor praktisch opgeleide jongeren, heb ik dat nu waargemaakt tijdens mijn afstudeerproject.

Ambities

Na mijn bachelor wil ik starten met mijn master Applied Data Science. Ik hoop over vijf jaar een werkplek te hebben gevonden in de buurt van waar ik woon, met leuke collega's en in het werkveld waarin ik mijn master ga doen.

Geleerd tijdens de studie

Geloof in jezelf en werk hard, dan kom je er wel.