Ander thema

KunstenaarsKompas

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
KunstenaarsKompas is een platform dat afgestudeerde kunstenaars helpt in hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. Kunstenaarskompas.nl doet dat door informatie, bewustzijn en inzicht te geven over competenties gericht op zelfontwikkeling. Beginnend bij wat competenties zijn en waarom ze belangrijk zijn. Gevolgd door de competentiematrix. De competentiematrix visualiseert competenties van kunstenaars in relatie tot de arbeidsmarkt. En laat zien welke samenkomst van competenties, competentieprofiel, aansluit op bepaalde arbeidsmarktsegmenten.

De CompetentieCheck helpt de gebruiker inzicht te krijgen in diens huidige competentieprofiel. Door zeven prikkelende vragen wordt de kunstenaars aan het denken gezet. Het resultaat van de CompetentieCheck bestaat uit een beschrijving van het competentieprofiel van de gebruiker. Maar ook uit een serie aan tips om de verschillende competentiedimensies verder te ontwikkelen. De kunststudent krijgt handvaten zodat er strategisch kan worden gewerkt aan het doel.

De gebruikersdata en feedback van de bezoekers van kunstenaarskompas.nl worden anoniem verzameld. Deze data worden gebruikt voor doorontwikkeling. Maar kan ook ter invulling van live-evenementen worden gebruikt. De live-evenementen zijn gericht op kruisbestuiving en samenwerking. Zo kunnen verschillende kunstenaars met verschillende competentieprofielen worden samengebracht.

Het laatste onderdeel van KunstenaarsKompas is een flyer. Een beknopte en enthousiasmerende representatie van de website. De flyer heeft als doel de website te verspreiden, het gesprek te starten maar dient ook als geheugensteun.

Het doel van KunstenaarsKompas is de relatie tussen afgestudeerde kunststudenten en de arbeidsmarkt te verbeteren op gebied van competenties. Het zelfvertrouwen kunstenaars ten opzichte van de arbeidsmarkt te verhogen. De baankans en het werkgeluk te verhogen. Iedere kunstenaar verdient een baan die aansluit op diens passie. Creativiteit mag niet zomaar verloren gaan. Daarom, ontdek jouw toekomst – KunstenaarsKompas.

Artist statement

Mijn doel met KunstenaarsKompas is kunstenaars helpen richting te geven aan hun beroepspraktijk. De stap van academie naar carrière makkelijker te maken. En kunstenaars te motiveren hun toekomst gericht te ontdekken, waardoor ze met meer zelfvertrouwen de arbeidsmarkt op gaan. En kunstenaars die al aan het werk zijn zich gericht kunnen blijven ontwikkelen. Met als gevolg dat de baankans, het werkgeluk en de impact van kunstenaars stijgen. Hetgeen mijn werk uniek maakt, is de benadering van de relatie tussen de arbeidsmarkt en afgestudeerde kunststudenten.

Door middel van actiegerichte informatie over competenties krijgen kunstenaars handvaten om zich te ontwikkelen. De competentiematrix verbeeldt competenties in relatie tot de arbeidsmarkt. De CompetentieCheck helpt in kaart te brengen over welk competentieprofiel de kunstenaar nu beschikt. Of welke verdere competenties nodig zijn voor het behalen van het gewenste doel. Het resultaat van de CompetentieCheck wordt gekoppeld aan tips, waarmee de kunstenaar zelf de eerste stappen zet voor zelfontwikkeling.

KunstenaarsKompas.nl is de website waarop alles samenkomt. Maar het is dus meer dan een informatiesite. KunstenaarsKompas zorgt voor bewustzijn en inzicht. Het houdt de autonomie van de kunstenaar intact. Doordat de informatie individueel en situationeel af te stemmen is op de gebruiker. KunstenaarsKompas is daarom niet alleen bruikbaar voor afgestudeerde kunstenaars maar voor kunstenaars in de brede zin.

Door de combinatie van informatieoverdracht van tekst, visueel en praktisch worden kunstenaars op een laagdrempelige gemotiveerd. Door te richten op bewustzijn, inzicht en zelfontwikkeling met een professionele maar toch creatieve aanpak voelen de gebruikers zich serieus genomen. Hetgeen bijdraagt aan de vernieuwende aanpak van KunstenaarsKompas. Doordat kunstenaars nu beter weten wat hun waarde is en hoe die over te brengen, worden zij beter begrepen door mogelijke werkgevers, opdrachtgevers en andere samenwerkingen. Hierdoor is het gat tussen academie en carrière makkelijker gemaakt. En weten meer kunstenaars hoe hun loopbaandoelen te bereiken. Waardoor niet alleen hun leven maar ook de maatschappij een stukje mooier wordt.

Ambities

Mijn ambitie is om verder te gaan met de doorontwikkeling van KunstenaarsKompas. Het platform te blijven ontwikkelen. De gebruikersdata en feedback in te zetten voor het vullen van live-evenementen, waar samenwerken en kruisbestuiving centraal staan. Alom de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Kunstenaars helpen met het innemen van posities buiten de kunst- en cultuursector. Maar ook de aanpak en benadering van het begrip competenties van KunstenaarsKompas inzetten buiten de creatieve sector.

Geleerd tijdens de studie

In de tijd aan de HKU heb ik geleerd wat het belang van verschillende invalshoeken is. Dat het begrijpen van een vraag, thema, situatie of doelgroep aan het begin ligt van zo goed als alle acties. Dat vertrouwen op een proces en altijd ruimte geven aan creativiteit je verder brengt.