Gezondheid en welzijn

Kunst met Ko en BI

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

Een ‘thuisgevoel’ ervaren is voor iedereen een fijne emotie, dat geldt ook voor studenten. Maar er komen veel nieuwe indrukken op de student af: een nieuwe studie in een nieuwe stad, nieuwe vrienden maken, wonen met andere in een studentenhuis en er ontwikkelen zich nieuwe interesses. En dat alles terwijl het leven in hoge vaart voortraast; de jonge student staat eigenlijk voortdurend onder (tijd)spanning staat.


In mijn studententijd ontdekte ik zelf de kracht van beeldende kunst in de musea die ik bezocht. Voor mij waren dat plekken waar ik tot rust kwam, over mezelf leerde en een ‘thuisgevoel’ kreeg. Deze ervaring zou ik veel meer studenten gunnen. Tijdens het afgelopen studiejaar heb ik dan ook een stukje van deze wens proberen te verwezenlijken, samen met het Noordbrabants Museum ben ik de studentenwereld ingedoken.


De meeste studenten bezoeken niet gauw een museum, maar ik wilde juist laten zien dat beeldende kunst en een museumbezoek ook leuk kunnen zijn! Daarom is mijn onderzoek gebaseerd op de positieve gezondheidstheorie. Een onderzoek door het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst heeft laten zien dat cultuur bijdraagt aan de geestelijke gezondheid; gezondheid is meer dan niet-ziek zijn, dingen doen die het leven zingeven dragen wel degelijk óók bijdragen aan de gezondheid van mensen.

Het Noordbrabants Musuem en ik hebben gekeken naar hoe studenten zich op hun gemak zouden kunnen voelen in het museum, medewerkers van Het Noordbrabants Museum en studenten zijn met elkaar in dialoog zijn gegaan. Daar kwam uit dat studenten de ruimte van een museum op een vernieuwende manier willen ervaren, zonder het ‘museumstigma’. Ze willen herinneringen maken en een ‘ik hoor hier ook thuis’-gevoel krijgen wanneer ze door de zalen lopen. Uit alle onderzoeken is naar voren gekomen dat een koffie- en borrelmoment, minimale begeleiding en veel keus de ideale combinatie is voor studenten.

Het museumbezoek bestaat uit:
1. Een koffiemoment bij binnenkomst

Het tentoonstellingsbezoek wordt voorbereid in het museumcafé door een opdracht die op het servet staat en die aansluit op de belevingswereld van de studenten.

2. Een gids

Om te lezen tijdens het bezoek aan de tentoonstelling In de gids staan inspirerende quotes, vragen en opdrachten gericht op de opdracht van het servet. Er is genoeg keuze voor de student, en niks moét. 

3. Een borrelmoment achteraf

Het borrelmoment is het reflecterende deel van het bezoek. In het museumcafé drinken de studenten een biertje (of iets anders) die geserveerd wordt op een bierviltje waarop een opdracht staat die de student laat nadenken en laat napraten over het bezoek.
We kunnen voorzichtig concluderen dat het ontwerp in elk geval op het moment van bezoek bijdraagt aan de positieve gezondheid van studenten. Thema’s die door de studenten zelf werden ervaren zijn: meedoen, zingeving, kwaliteit van leven en mentaal welbevinden. De dagelijkse gang van zaken die onder deze thema’s vallen zijn onder andere samen leuke dingen doen, genieten, omgaan met verandering en vertrouwen hebben.
Tijdens het bezoek zijn de studenten dus bezig met hun belevingswereld en praten ze over voor hen belangrijke thema’s aan de hand van kunstwerken.

De vraag op het servet introduceert de hoofdopdracht van Kunst met Ko en Bi: het maken van een eigen 'tentoonstelling' gebaseerd op jouw belevingswereld. De thema's, afkomstig uit de positieve gezondheidstheorie, zijn door studenten gekozen als thema's waar zij het meest inspiratie van krijgen.
Het bierviltje ( + borrel) zorgt voor een reflectiemoment aan het eind van het bezoek. De vraag: Hoe ziet jouw tentoonstelling eruit? is getest door de studenten tijdens de prototypetestdag. Doordat het een reflecterende vraag is linken ze deze aan de hoofdopdracht. De studenten ‘moeten’ opnieuw verantwoorden waarom ze juist die werken bij de door hun gekozen thema en kleur vinden passen.

Artist statement

Kunst met Ko en Bi is dé oplossing om studenten te laten werken aan hun positieve gezondheid doormidden van beeldende kunst. Het is ontstaan door middel van brainstormsessies en focusgroepen met educatiemedewerkers van het Noordbrabants Museum én de doelgroep. Op deze manier speelt Kunst met Ko en Bi perfect in op de belevingswereld van studenten en past het bij de stijl van het museum. Zonder dat de studenten het doorhebben zijn ze aan het werk aan hun eigen positieve gezondheid, gezondheid is meer dan niet-ziek zijn: dingen doen die het leven meer zingeven. Op het moment van een bezoek met Kunst met Ko en Bi zijn ze bewust van mentaal welbevinden, meedoen, zingeving en hun kwaliteit van leven!

Ambities

Mijn interesse naar kunsteducatie is enorm gegroeid tijdens dit afgelopen afstudeerjaar! Ik heb in de educatiekant van een museum meegekeken en ben daarbij de verbindende factor tussen het museum en de doelgroep, studenten, geweest. Door beide partijen met elkaar in contact te brengen zijn er waardevolle ontdekkingen gedaan vanuit beide kanten. Ik heb gemerkt dat die rol een veel bewondering met zich meebrengt van buitenaf. Dat stukje bewondering wil ik graag meenemen in mijn loopbaan. Opdrachten vanuit een creatief en probleemoplossend oog bekijken mét een persoonlijke touch door de betrekking bij beide partijen. Ik zie mijzelf deze kwaliteit uitbreiden door middel van een baan(tje) op kunsteducatie vlak of/ en tijdens een master op kunst/ cultuur managementgebied.

Geleerd tijdens de studie

Ik heb geleerd hoe waardevol ontwerpgericht onderzoek is, de methode beslaat voor mij alle stadia om tot een goed doordacht ontwerp te komen. Ik vind het fantastisch om aan het begin van een onderzoek in de belevingswereld van een doelgroep en een bij hun horend probleem te duiken. Om deze doelgroep aan het eind van het onderzoek een oplossing en de vorm van een ontwerp, passend bij hun wereld en probleem, te bieden. Dit heb ik tijdens de hele studie leuk gevonden, ik heb doelgroepen ontdekt die minder bij mij passen, maar uiteindelijk heb ik voor elke onderzochte doelgroep begrip en liefde gekregen!