Ander thema

KOETZIER.COM

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dit onderzoek is ontstaan vanuit de noodzaak om beginnende kunstenaars financieel te ondersteunen bij het exposeren van hun werk, waarbij de traditionele kosten voor kunstenaars een obstakel vormen. De focus lag op het ontwikkelen van een herhaalbaar format waarbij beginnende kunstenaars een fysieke expositie kunnen realiseren met hanggeld als ondersteuning.

De onderzoeken zijn uitgevoerd via design thinking, waarbij praktijkonderzoek volgens de plan-do-check-act methode centraal stond. Door middel van experimenten, interviews, enquêtes en deskresearch zijn de behoeften en uitdagingen in de kunstwereld geïdentificeerd.

Als antwoord op deze behoeften is Koetzier.com ontwikkeld, een online database die kunstenaars verzamelt en geïnteresseerden de mogelijkheid biedt om hun werk te exposeren en hiervoor hanggeld te ontvangen. Koetzier.com gaat verder dan alleen het verkopen van kunst door ook te voorzien in de behoefte van individuen die exposities van kunstenaars willen organiseren.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er een dringende behoefte is aan financiële ondersteuning voor beginnende kunstenaars om hun werk te kunnen exposeren zonder grote financiële risico's. Bovendien is er vraag naar flexibele opties voor kunstliefhebbers die exposities van kunstenaars willen organiseren.

Dit onderzoek en de ontwikkeling van Koetzier.com bieden een veelbelovende oplossing voor de uitdagingen waarmee beginnende kunstenaars en kunstliefhebbers worden geconfronteerd. Door een innovatief platform te introduceren dat directe investeringen in kunst en flexibele huuropties mogelijk maakt, wordt de kunstgemeenschap verrijkt en krijgen beginnende kunstenaars de kans om hun werk op een toegankelijke en ondersteunende manier te exposeren.

Daarnaast heeft Koetzier.com een unieke video marketingaanpak ontwikkeld die niet alleen uniek is in de kunstwereld, maar ook in de mediawereld. Deze aanpak speelt in op de behoeften van de moderne mediaconsument en versterkt de positionering van Koetzier.com als een vernieuwend platform in zowel de kunst- als mediawereld.

Artist statement

Ik ben begonnen als videograaf maar gespecialiseerd in het begeleiden en ondernemen van verschillende kunstvormen. Mijn platform is uniek door mijn persoonlijk perspectief en ervaring met het werken met kunst en mijn video achtergrond.

Ambities

Ik wil kunst meer invloed geven op de mens, kunst maakt mensen gelukkig. Ik wil over 5 jaar nog steeds dit doen.

Geleerd tijdens de studie

Dat je soms wint en soms leert, pas dit toe op je doelen.