Ander thema

Kleine kernen, Grote gemeenschap

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn afstudeerproject ‘Kleine kern, Grote gemeenschap’ staat in het teken van het thema leefbaarheid op het platteland. Deze staat onder druk door de sluiting van voorzieningen zoals de basisschool en supermarkt. Naast dat dit plekken zijn die plattelandsbewoners in een bepaalde behoefte voorzien zijn dit ook plekken voor laagdrempelige ontmoetingen.
Het ontwerponderzoek plot ik op een groen dorp in de gemeente Ommen genaamd Vilsteren. Ondanks een levendig verenigingsleven en duidelijk aanwezige ‘noaberschap’ kampt ook Vilsteren met de hedendaagse problematiek en sloot een aantal jaar geleden de basisschool in het dorp. Nu kinderen buiten het dorp onderwijs volgen ondervinden de Vilsternaren hiervan ook de effecten in het verenigingsleven. Vilsterse kinderen gaan nu ze elders onderwijs volgen liever een dorp verderop voetballen met klasgenoten dan bij de Vilsterse voetbalvereniging. Voor Vilsteren onderzoek ik hoe en waar een ontwerp ingreep in het dorp kan bijdragen aan een gezond blijvend gemeenschapsleven.

Mijn onderzoek leverde ontwerpinstrumenten op om het gemeenschapsleven in kleine kernen te bevorderen. Een belangrijke pijler is het zichtbaar maken van levendige plekken voor voorbijgangers om ontmoeting te stimuleren. Om het gemeenschapsleven in Vilsteren te bevorderen laat ik zien hoe ik buurthuis De Vilsterij in Vilsteren wil herstructureren om het levendige hart van het gebouw aan de zichtbare oppervlakte te brengen.

Artist statement

Als ontwerper zie ik mezelf als een verbinder tussen het functionele en het verhaal van de omgeving, het gebouw of de mens. Het bevorderen van sociale cohesie staat centraal in mijn werk, waarbij ik streef naar ontwerpen die mensen samenbrengen en gemeenschappen versterken. Ik dompel me het liefst volledig onder in een projectlocatie door uitgebreid onderzoek te doen. Deze diepgaande verkenning leidt me vervolgens naar de tekentafel, waar ik niet alleen streef naar een goed werkend ontwerp, maar ook naar het benadrukken van de unieke kenmerken van de projectlocatie. Door het gebruik van zichtlijnen, lichtinval en een passende vormentaal, breng ik deze, voor sommige mensen in eerste instantie onopvallende, bijzonderheden naar voren en creëer ik ruimtes die zowel functioneel als inspirerend zijn.

Ambities

Binnen vijf jaar wil ik een rol spelen in het creëren van ontwerpen die mensen samenbrengen, hen laten genieten van en verwonderen over de schoonheid van de wereld en hun medemens. Daarnaast hoop ik me verder te ontplooien op het gebied van contextueel ontwerpen, waarbij ik diepere verbindingen leg tussen mijn creaties en hun omgeving. Mijn doel is om met hetzelfde plezier en dezelfde nieuwsgierigheid aan ontwerpen te blijven werken.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn Master Interior Architecture heb ik ontdekt wie ik ben als ontwerper. Ik haal voldoening uit projecten die mijn directe omgeving ten goede komen. Dit inzicht heeft me geleerd dat de antwoorden op vragen zoals 'wat onderscheidt jou als ontwerper' dicht bij mezelf liggen. Daarnaast heb ik in de afgelopen twee jaar bruikbare handvatten kunnen ontwikkelen en geleerd hoe ik deze effectief kan inzetten voor een optimaal ontwerpproces.

Kleine kern, Grote gemeenschap

Met het project ‘Kleine kern, Grote gemeenschap’ onderzoek ik hoe ik doormiddel van ruimtelijk ontwerp in kan spelen op het veranderende dorpslandschap en hoe gemeenschapszin ook kan blijven bestaan wanneer omgevingen waar de dorpsbewoner elkaar voorheen ontmoetten sluiten.

De Nieuwe Utrechtse School in het Pieter Baan Centrum

Het ontwerp van het Pieter Baan Centrum richt zich op het creëren van een omgeving die interactie en kruisbestuiving tussen verschillende disciplines stimuleert. Het ontwerp streeft naar kruisbestuiving tussen verschillende soorten mensen en disciplinces waarbij drempelzones en ontmoetingsplekken cruciaal zijn voor sociale cohesie.

Het ontwerp maakte ik voor: 'De Nieuwe Utrechtse School' (www.uu.nl/onderzoek/de-nieuwe-utrechtse-school). De Nieuwe Utrechtse School is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De Nieuwe Utrechtse School is een, geïnspireerd op de door Pieter Baan gestichte beweging: 'De Utrechtse School', interdisciplinair platform voor urgente discussie over de wisselwerking tussen het gezondheidsdomein, de kunsten en de wetenschappen.