Duurzaamheid en circulariteit
Ander thema
Diversiteit en inclusiviteit

Kijkje achter de Schil

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Wat gebeurt er als we bij het beoordelen van ons voedsel verder kijken dan alleen het uiterlijk?

Vanuit een interesse naar reststromen in de landbouw heb ik mij verdiept in het voedselsysteem. Een opvallend onderdeel hierin is de nadruk op het uiterlijk van ons voedsel. Voedsel moet een door wetgeving bepaalde vorm hebben en ook nog eens aan specifieke kleur voldoen. Dit riep bij mij een interessante vraag op: waarom accepteren we diversiteit bij mensen, maar wordt ons voedsel nog steeds streng op uiterlijk beoordeeld?

Naar aanleiding van deze verwondering ben ik gaan onderzoeken waarop wij als consumenten onze groenten en fruit beoordelen. En is uiterlijk voor iedereen het belangrijkste selectiekenmerk? Al snel kwam ik tot de ontdekking dat het probleem niet alleen bij de consument ligt, maar ook bij verkopers, agrariërs en beleidsmakers. Het hele systeem houdt een onrealistisch ideaalbeeld in stand, met gevolgen op alle niveaus: van agrariërs die met “tweede klasse” oogst blijven zitten tot supermarkten die onnodig uit het buitenland importeren voor een juiste kwaliteit. Focus op esthetische wensen raakt de hele voedselketen.

Deze wensen worden voornamelijk gevormd door het zintuig: zien. Maar bij consumptie spelen de andere zintuigen ook een grote rol. Hier wordt op dit moment weinig tot geen aandacht aan besteedt. Daarom heb ik mijn onderzoek gericht op aandacht geven aan de andere zintuigen, om zo ruimte voor een dialoog te creëren. Welke zintuigen spelen nog meer een rol bij de waardering van ons voedsel? En hoe verschillen de idealen per speler in het voedselsysteem?

Dus neem ook eens een Kijkje achter de Schil; en ondervind dat je voedsel niet alleen kunt zien, maar ook kan proeven, voelen, horen en ruiken. Een vanzelfsprekendheid waar we ons best wat meer bewust van mogen zijn.

Artist statement

Ik ben Merel, interieuradviseur, beeldend verbinder en makend onderzoeker. Mijn werk draait om het begrijpen en inzichtelijk maken van de behoeften van individuen en gemeenschappen om sociale verandering te bevorderen. Met mijn werk zet ik graag een vraagteken achter vanzelfsprekendheden, om bewustzijn te creëren en dialoog te laten ontstaan.

Verwondering, verandering en verbinding staan bij mijn werk centraal. Met verwondering kijk ik naar de wereld, stel ik vragen en geef ik duiding aan belangrijke thema's. Ik streef naar samenwerking en creëer verandering door een positieve maatschappelijke bijdrage. Mijn projecten bevorderen begrip en waardering, waarbij iedereen zich gehoord voelt. Met kunst en design verbind ik mensen en schep ik ruimte voor dialoog.

Ambities

Ik streef naar voortdurende persoonlijke en professionele groei. Dit betekent voor mij dat ik altijd blijf leren, nieuwe vaardigheden ontwikkel en open sta voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. Mijn ambitie is om projecten te realiseren die tastbare en impactvolle veranderingen teweegbrengen in gemeenschappen. Dit kan variëren van het herinrichten van publieke ruimtes tot het initiëren van kunstinstallaties die sociale kwesties belichten.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie Design for Change and Innovation heb ik geleerd dat effectieve innovatie begint met een diep begrip van mensen en systemen, en dat oplossingen zowel creatief als relevant moeten zijn. Ik ontdekte het belang van een iteratief proces, waarbij voortdurende aanpassing op basis van feedback leidt tot duurzame resultaten. Daarnaast leerde ik dat co-creatie met diverse stakeholders essentieel is voor inclusieve en impactvolle ontwerpen.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

HKU Exposure 27 juni – 28 juni
Utrechtse Stadsklooster: Kanaalstraat 198