Ander thema

Keeping The Beat

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn eindexamenwerk gaat over de stijgende kosten waar poppodia mee te maken hebben.
Ik heb onderzoek gedaan naar hoe deze kosten ontstaan zijn en wat dit betekent voor de poppodia. Daarna heb ik een externe partij gezocht die te maken heeft met deze kwestie. Ik heb hiervoor het kleine poppodium Cinetol gekozen.
Samen met de artistiek directeur Quico Touw heb ik randvoorwaarden opgesteld waar het onderzoek en de oplossing aan moet voldoen.
Na meer deskresearch, interviews en het creëren van prototypes kwam ik tot de oplossing: Club Cinetol.
Dit is een lidmaatschap waarmee je concerten kunt zien en andere extra's ontvangt.

Artist statement

Ik heb veel onderzoek gedaan naar poppodia en de hoge kosten waar zij mee te maken hebben. Ik denk dat dit mijn onderzoek uniek maakt, omdat er de noodzaak is dat hier aandacht aan besteed wordt (door de overheid of grote cultuurinstellingen) en dit momenteel niet echt gebeurt. Voor een vitale muziekindustrie is het voortbestaan van poppodia van groot belang.

Ambities

Over vijf jaar wil ik productieleider zijn bij een middelgroot poppodium en ervaring op hebben gedaan als tourmanager.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd bij mijn studie is samenwerken met veel verschillende partijen. Tijdens de studie hebben we veel verschillende soorten projecten gehad. Bij deze projecten werd er veel samengewerkt tussen studenten, maar ook externe partijen.
Ik denk dat ik hierdoor goed heb geleerd hoe ik mensen het beste kan benaderen. Mijn ambities (zie hierboven) zijn banen waar ook veel in samengewerkt moet worden. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is geduld hebben met anderen.