Gezondheid en welzijn

Jongvolwassenen In Beeld

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
"Mentale problemen onder jongvolwassenen nemen toe" lezen we sinds enkele jaren steeds vaker in de media. Wat mij voornamelijk fascineerde was het feit dat er vooral aandacht was voor het probleem in plaats van de oplossing. Uit mijn onderzoek naar dit vraagstuk kwam naar voren dat chronische stress het meest speelt binnen deze doelgroep. Creatieve activiteiten kunnen het best ingezet worden om deze stress tegen te gaan en mentale veerkracht te vergroten. In het bijzonder biedt fotografie de meeste succesfactoren, zoals het bieden van nieuwe inzichten en meer zelfregie.

Tijdens het project ben ik gaan samenwerken met stichting Blauwlicht. Zij bieden de fotocursus In Beeld aan: een cursus voor inwoners van Utrecht met mentale gezondheidsklachten die op zoek zijn naar meer mentale veerkracht. Uit brainstorms en gesprekken met de stichting en de doelgroep bleek dat de fotocursus In Beeld inhoudelijk goed werkt, maar dat de communicatie onvoldoende aansloot op de wensen van de doelgroep en dat zij nog veel drempels ervaarden. Om deze drempels te verlagen en jongvolwassenen meer te verbinden met Blauwlicht en de cursus In Beeld heb ik een ontwerpoplossing in de vorm van een persoonlijke campagne gecreeërd.

De campagne is gericht op het concept ‘Jongvolwassenen In Beeld’. Dit is een community van jongvolwassenen die in contact komen met zowel elkaar als stichting Blauwlicht door middel van de fysieke cursus en online versie van Jongvolwassenen In Beeld. Jongvolwassenen worden bereikt met een promotievideo, een websitepagina en een online platform. De campagne levert maatschappelijke en sociale waarde doordat Jongvolwassenen In Beeld gericht is op het verbeteren van mentale veerkracht binnen de context van een community. Fotografie helpt jongvolwassenen om gezien en gehoord te worden en hun mentale veerkracht te vergroten. Met de invoering van de campagne wordt er bijgedragen aan het verbeteren van de mentale problematiek onder deze doelgroep.
Alle belangrijke documenten die tussentijds zijn opgeleverd in het kader van dit afstudeerproject, net als bijbehorende bijlagen, zijn op te vragen bij Faye Roffel.

Artist statement

Als projectmanager vind ik het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, gehoord wordt en een stem heeft. Dit bereik ik door samenwerkingen aan te gaan in een prettige werksfeer en creativiteit in te zetten om mensen met elkaar te verbinden. Met mijn werk wil ik de kracht van creativiteit laat zien op onverwachte plekken. Hierbij gebruik ik creativiteit als werkwijze tijdens onderzoek en contacten met belanghebbenden, maar ook voor oplossingen. Projecten zijn altijd mensgericht, waarbij ik stakeholders, eindgebruikers en andere belanghebbenden actief betrek bij het proces. Ik ben gespecialiseerd in het opzetten van projecten in zowel de creatieve als niet-creatieve sector. Belangrijke vaardigheden die ik hierin toepas zijn het analyseren van (complexe) vraagstukken en het leggen van verbanden. Daarnaast ben ik goed in organiseren, plannen en het overzicht houden. Doordat ik een groot inlevingsvermogen heb en goede communicatieve waardigheden leg ik makkelijk contacten met anderen.

Ambities

Mijn droom is om creativiteit in te zetten om mensen met elkaar te verbinden en de maatschappij te verreiken. Om dit realiteit te laten worden wil ik als projectmanager aan de slag voor diverse gemeenschappen. Met de projecten die ik uitvoer wil ik zowel maatschappelijke als creatieve waarde creëren in creatieve en niet-creatieve sectoren.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik tijdens mijn studie heb geleerd is het actief betrekken van belanghebbenden bij het proces van een project. Als je een project opzet voor eindgebruikers is hun input van zeer groot belang. Hoe meer je hen betrekt bij het proces en inhoudelijke beslissingen, hoe beter het eindresultaat door hen wordt opgepakt en voort wordt gezet.