Diversiteit en inclusiviteit

Interculturele verbondenheid

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn afstudeeronderzoek is begonnen in Budapest, Hongarije. Ik opzoek gegaan naar culturele diversiteit en heb samenbrengen daarvan. In samenwerking met Zeynep (mijn externe partij) ben ik gaan kijken hoe het mogelijk is om internationale studenten beter van elkaars culturen te laten leren. Ik kom vanuit een theaterachtergrond en heb dit in mijn onderzoek meegenomen zoals jullie net konden zien. Mijn uiteindelijke resultaat is een interactieve cursussen/training om op een creatieve manier jouw eigen verhaal te kunnen vertellen en dit te delen met andere. Vanuit deze uitwisseling wordt geprobeerd een nieuw gezamenlijk verhaal te creëren waarin de waarde en normen worden meegenomen van verschillende culturen.

Artist statement

Terugkijkend zie ik nu hoe deze opleiding en mijn werkervaring hand in hand zijn gegaan. De interculturele gesprekken die ik heb gevoerd, zowel op de opleiding als tijdens mijn werk, hebben mijn begrip van andere culturen en perspectieven verdiept. Ik ben mij bewust geworden van de waarde van diversiteit en inclusie, en het belang van het creëren van een omgeving waarin iedereen gehoord en gerespecteerd wordt.

Ambities

Momenteel heb ik het heel goed in Hongarije en het organiseren van festivals bevalt mij erg goed. Wel zou ik graag over een paar jaar weer willen terugkeren naar Nederland. Als KE'er en theatermaker heb ik unieke combinatie in de culturele sector. Daarom zou ik graag de afwisseling willen behouden tussen de creatieve makers kant en het managen van theatergezelschappen.

Geleerd tijdens de studie

Terugkijken op alleen het afgelopen jaar zou voor mij geen recht doen aan al het moois wat ik gedurende mijn hele studieperiode heb geleerd.
Ik herinner mij de inspirerende colleges waarin we werden uitgedaagd om creativiteit en zakelijk inzicht te combineren. De projecten en groepsopdrachten gaven mij een kans om samen te werken met medestudenten met verschillende achtergronden en perspectieven. Het was in die momenten dat ik de waarde van interculturele communicatie echt begon te begrijpen.