Ander maatschappelijk thema
Artistieke prestatie

Innovatie heeft baat bij verbeelding

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Mijn eindexamenwerk bestaat uit een onderzoeks- en praktijkgedeelte die beide gaan over het inzetten van artistiek en ontwerpgericht onderzoek en kunst en verbeelding buiten de kunstensector, met een focus op wetenschap en technologie.

Voor het praktijkgedeelte van mijn afstudeerproject heb ik samengewerkt met SETUP, een medialab in Utrecht wat samen met kunstenaars en experts uit verschillende disciplines installaties, beelden en vocabulaire ontwikkelt die de ethische en sociale vragen rondom technologische ontwikkeling invoelbaar, tastbaar en toegankelijk maakt.

Voor een casus van tech-startup Councyl hebben we door middel van artistiek onderzoek een concept ontwikkeld waarmee we de maatschappelijke impact rondom de door Councyl ontwikkelde 'keuze-algoritmen' bespreekbaar wilde maken. Hiermee hebben we geprobeerd om de waarde te laten zien van het toepassen van een alternatieve benadering om complexe materie te vertalen.
Het document bevat het conceptplan en is het uiteindelijke resultaat waar we op uit zijn gekomen en wat eventueel uitgevoerd zou kunnen worden in de praktijk.

Artist statement

Als (sociaal) ontwerper zet ik mij in voor maatschappelijke vraagstukken door middel van het verbinden van meerdere disciplines, zoals de wetenschap en de kunst.

Mijn fascinaties voor zowel kunst als de wetenschap vormden grotendeels de basis voor mijn studieloopbaan en voor mijn afstudeerwerk. Vanuit een onderzoek naar het verbinden van kunst en wetenschap en het verspreiden van maatschappelijk relevant onderzoek via verschillende kunstvormen en artistieke onderzoekspraktijken, heb ik gekeken naar hoe het inzetten van verbeelding kan bijdragen aan het toegankelijker en tastbaarder maken van complexe materie voor mensen buiten het wetenschappelijk domein.

Door aan te tonen welke meerwaarde het inzetten van de kunsten en de verbeeldingskracht kan toevoegen aan het overbrengen van een abstract verhaal, hoop ik dat het toelaten van creatieve vaardigheden en verspreidingsvormen buiten de creatieve sector en samenwerkingen tussen bijvoorbeeld wetenschappers en kunstenaars gebruikelijker wordt.

Ambities

Na het afstuderen wil ik mij zelf meer gaan focussen op het makerschap en mijn ontwikkeling als (sociaal) ontwerper, en wil ik mij inzetten voor de verbinding tussen kunst, wetenschap (en meer) aan de hand van unieke maatschappelijk gerichte projecten.

Geleerd tijdens de studie

Dat je tijdens je studieloopbaan zoveel mogelijk moet durven te ontdekken, te experimenteren en de grenzen op te zoeken om jezelf te ontwikkelen tot een rijk mens met een breed scala aan zowel praktische als sociale kwaliteiten. De HKU heeft mij veel ruimte geboden om te ontdekken wat ik wil en wie ik wil zijn op professioneel vlak, en daar ben ik iedereen enorm dankbaar voor!