The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In het moment zijn, afwisselend in- en uitzoomen. Me door handen en lichaam laten leiden in een bevreemdende poëtische wereld van gevoelens en gedachten. Verbinden.

Het maken zonder een gedefinieerd doel voor ogen, toont zich in het bevriezen, loslaten en vooruitgaan. Herinneringen openbaren zich in materiaal, zoeken verbinding met het nu.

De spanning zit in het ruimte laten voor wat er ontstaat en al makend te ervaren wanneer te stoppen of door te gaan. In mijn werk hou ik me bezig met de vraag, wat proberen mijn lichaam en handen me te vertellen met de vormentaal in mijn werk? Vormen die ontstaan door een lichamelijke drive.

Het materiaal leidt mij naar abstracte organische vormen. Zoals de natuur de maaksels van een mens overneemt, kan ik me tijdens het proces verliezen in de mogelijkheden van een medium.

Mijn installaties helpen me op deze manier te communiceren met ervaringen diep verscholen in mijn lichaam, los van ruimte en tijd, waar nog geen woorden bestaan.

In mijn manier van werken ligt de focus op de reis en minder op het eindproduct.
Hierin bestaat dus ook geen goed of fout, er is niet één juiste manier, maar velen.

Artist statement

'Verscholen in...'

In het moment zijn, afwisselend in- en uitzoomen. Me door handen en lichaam laten leiden in een bevreemdende wereld van gevoelens en gedachten. Verbinden.

Het maken zonder een gedefinieerd doel voor ogen, toont zich in het bevriezen, loslaten en vooruitgaan. Herinneringen openbaren zich in materiaal, zoeken verbinding met het nu.

De spanning zit in het ruimte laten voor wat er ontstaat en al makend te ervaren wanneer te stoppen of door te gaan. Mijn installaties helpen me op deze manier te communiceren met ervaringen diep verscholen in mijn lichaam, los van ruimte en tijd, waar nog geen woorden bestaan.

In mijn manier van werken ligt de focus op de reis en minder op het eindproduct. Dit komt bij mij niet alleen tot uiting in het makerschap maar ook in mijn benadering van kunsteducatie.

Als kunsteducator vind ik het belangrijk om verbindingen te leggen. Zo leg ik me toe op het vakoverstijgend werken. Hierdoor hoop ik dat leerlingen de waarde van kunst- en andere vakken meer ervaren. Kunstvakken kunnen daarin een mooie brugfunctie hebben.

Ambities

Als ik deze opleiding heb afgerond, hoop ik te kunnen starten als een zelfstandige docent Beeldende Kunst, CKV of Kunst Algemeen. Ik hoop nog verder te gaan studeren en me verder te verdiepen in de kunstgeschiedenis. Ik wil als educator vakken, thema’s en mensen verbinden, maar ook wat toevoegen door innovatie en nieuwe media op mijn eigen manier in de lessen te verwerken. Over 5 jaar hoop ik een uitdagende baan te hebben in het onderwijs, waar ik de vrijheid heb als docent om meer samen te werken met verschillende vakgroepen. Met die vakgroepen hoop ik dan vakoverstijgend te gaan werken met kunst als hoofddoel. Ik wil vernieuwing en uitdaging aan het kunstonderwijs toevoegen. Daarnaast hoop ik nog wel wat projecten, zowel educatieve als beeldende, hier en daar te gaan ondernemen.
Voor mijn beeldend werk hoop ik een atelier te vinden samen met andere kunstenaars waar ik de grenzen van keramiek op kan zoeken en mijn grenzen als beeldend kunstenaar kan oprekken.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste wat ik heb geleerd tijdens de studie is ruimte te laten voor wat er kan ontstaan en te vertrouwen op mijn eigen intuïtie. Zowel binnen het beeldend proces als binnen de kunsteducatieve praktijk is het creëren van ruimte van waarde. Elke dag is weer anders en flexibiliteit daarin is belangrijk en levert mooie pareltjes van momenten op. Ik heb mogen ontdekken dat ik verantwoordelijk voor een klas kan dragen en een veilige plek kan creëren waar ik samen met de ander op ontdekkingstocht kan gaan. Als docent hoef je niet alles te weten dat kan ook niet en juist daarin toegeven en samen op zoek gaan naar het antwoord kan veel opleveren.
Ik heb geleerd dat ik hart voor de leerling heb, als kunsteducator graag de verbinding op zoek en een band opbouw met de ander. Vanuit die vertrouwde en veilige omgeving wil ik samen met de leerlingen vanuit mijn en hun eigen veilige ‘box’ op zoektocht gaan en experimenteren.