Diversiteit en inclusiviteit

Ieder hoofd anders: Ruimte voor neurodiversiteit in de kunstsector

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Dit project begon met het onderzoeken van neurodiversiteit in de kunstsector, een onderwerp dat nog steeds onderbelicht wordt. Zelfs in dit werkveld, waarin het idee bestaat dat kunstenaars geheel vrij zijn om af te wijken van het 'normale', worden neurodivergente kunstenaars toch vaak buitenspel gezet. De oplossing voor deze ingewikkelde kwestie zoek ik in een brochure ontwikkeld voor kunstenaars: ‘Acces Riders: Een praktische tool om toegangsbehoeften van kunstenaars bespreekbaar te maken’.

Artist statement

Als KE-professional zet ik me in voor het creëren van ruimtes waar diversiteit en inclusie niet alleen worden omarmd, maar actief worden nagestreefd. Mijn werk richt zich op het ontdekken van vernieuwende manieren om sociale verandering te bewerkstelligen door middel van creativiteit. Met mijn scherp oog voor creatief talent en een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel bouw ik bruggen tussen mensen, perspectieven en ervaringen. Ik geloof in de kracht van samenwerking en het delen van verhalen.

Ambities

Mijn ambitie is om de kunsten voor iedereen toegankelijker te maken, zowel voor makers als voor het publiek. Via kennisdeling en creatieve projecten streef ik ernaar een positieve impact te hebben op maatschappelijke ongelijkheden en onrechtvaardigheid. Ik ben sterk overtuigd van de verbindende kracht van kunst in onze samenleving. Door samen te werken met organisaties en community's wil ik workshops, evenementen, tentoonstellingen en andere initiatieven opzetten, met als doel een inclusieve kunstwereld te creëren waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Geleerd tijdens de studie

Tijdens mijn studie heb ik ingezien dat de waardevolste lessen niet altijd in de lesstof zitten, maar eerder in de bredere lessen die je uit je ervaringen kunt halen. Een van de meest waardevolle inzichten die ik heb opgedaan, is dat er vaak veel meer mogelijk is dan we aanvankelijk denken. Dit heeft me aangemoedigd om buiten de gebaande paden te denken en te experimenteren met eigenzinnige benaderingen bij het oplossen van problemen en het nastreven van doelen. Ik realiseerde me ook dat een creatief vermogen niet beperkt is tot het maken van kunst zelf, wat me gemotiveerd heeft mijn creatieve vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen op verschillende gebieden.