Gezondheid en welzijn

I'M POSSIBLE

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Hoe je je voelt en hoe je de wereld ziet, beïnvloedt al je keuzes en acties. Ik ben ervan overtuigd dat creativiteit onmisbaar is voor onze vorming en dat verbeeldingskracht en het ontwikkelen van talent je sterker maakt. Vanuit mijn fascinatie voor pedagogiek, kinderen en de inzetbaarheid van kunst ben ik een iteratief onderzoek gestart naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en het thema kunst in relatie tot welzijn.

In onze snel veranderende samenleving is het belang van sociale vaardigheden steeds groter, en noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Echter, dit is voor hen niet altijd vanzelfsprekend.

Uit mijn onderzoek bleek dat de sociale en emotionele ontwikkeling wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden; deze gaan hand in hand. Binnen de kernen waaruit de sociaal-emotionele ontwikkeling bestaat speelt het zelfbeeld een belangrijke rol voor zowel de sociale als de emotionele ontwikkeling. Daarnaast bleek dat door deel te nemen aan culturele activiteiten de eigenwaarde, zelfacceptatie en het zelfvertrouwen van kinderen en adolescenten wordt gestimuleerd en dat kunst een belangrijke factor is bij herkenning en het oproepen van emoties.

Vanuit de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek ben ik op zoek gegaan naar een school in het speciaal onderwijs die creatieve ideeën stimuleert en de uitdaging met de leerlingen van 12-18 jaar met een ontwikkelingsachterstand aan wil gaan om van deze groep de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten. Hieruit is de samenwerking met STIP VSO voortgekomen in de vorm van een co-creatie met Louise Doornenbal, die binnen de school de functies icc’er, theatermaker en kunst vakleerkracht bekleedt.

De ontwerp oplossing is een educatief lesprogramma geworden, genaamd: I’M POSSIBLE. I’M POSSIBLE is een creatief-expressief lesprogramma waarmee leerlingen een unieke ervaring beleven, waarbij zichtbaarheid, ontmoeting, embodied learning, het zelfbeeld en het sociale aspect belangrijke facetten zijn. Het lesprogramma is erop gericht de leerlingen te laten groeien tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen. De algemene doelstelling is de versterking in redzaamheid van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied.

Artist statement

Mijn werk heeft als vertrekpunt de individuele leerling, waarbij groei voorop staat. Het betreft een unieke combinatie van specialistische pedagogiek en kunst in het Speciaal Onderwijs.

Als ik naar mezelf kijk kan ik zeggen dat ik een gedreven, gepassioneerde en harde werker ben die gestructureerd en perfectionistisch te werk gaat. Ik ben een enthousiaste, extraverte netwerker; meegaand en altijd op zoek naar nieuwe, creatieve ideeën.

Mijn specialisme en wat mijn werk uniek maakt is dat het niet uitmaakt waar je mij neerzet; Ik ben een breed inzetbare kameleon die zorgt voor een creatieve en waardevolle toevoeging. Ik heb een groot empathisch vermogen en voel mij zelfverzekerd in de rol van verbinder.

Ambities

Mijn droom is om samen te werken met mensen, waarbij mijn ambitie is om een glimlach op ieder zijn of haar gezicht te krijgen. Dit wil ik bereiken door een helpende hand te geven wat als een verlichtende factor kan dienen.

Over vijf jaar heb ik een eigen onderneming. De kern van deze onderneming is het bieden van verlichting; een all-round service platform om mensen te kunnen helpen door ze een hand te bieden op aspecten waar ze die nodig hebben. De bouwstenen van het bedrijf zijn opgezet vanuit de psychologie. Ik wil het liefst dat mijn onderneming het lichtpuntje van iemand zijn dag, maand of leven laat vinden.

Geleerd tijdens de studie

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens mijn opleiding is het leggen van nieuwe verbindingen. Door zakelijke inzichten te combineren met creatieve vaardigheden heb ik geleerd om nieuwe strategieën te creëren voor bedrijven in de culturele en creatieve sector. Daarnaast heb ik geleerd om in mezelf te geloven en ben ik ervan overtuigd dat verbeeldingskracht en het ontwikkelen van talent je sterker maakt.