Zorg en welzijn

I'm All Ears

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Gehoorschade wordt meer en meer gediagnosticeerd in Nederland. Mogelijke oorzaken zijn onbeschermd luisteren naar muziek op muziekfestivals of bij poppodia. De Popronde maar ook andere organisaties in de muziek evenementenindustrie zijn zich meer en meer bewust van hun rol hierin. Gezien wordt dat zij daarom vaker beleid voeren om dit te voorkomen. Maatregelen hiervoor zijn onder andere het beschikbaar stellen van gehoorbeschermende producten zoals oordoppen.

De Popronde heeft zich uitgesproken graag een rol te willen spelen in het voorkomen van gehoorschade zonder in te leveren op de muziekbeleving.

Na grondige analyse van het fieldresearch is geconcludeerd dat er een dringende behoefte is om bewustwording over gehoorschade te vergroten, vooral binnen de muziek evenementen zoals de Popronde. Hoewel enkele initiatieven, zoals het beschikbaar stellen en verkopen van oordoppen op locatie reeds zijn genomen, blijft een aanzienlijk deel van het publiek zonder gehoorbescherming. Echter is geconstateerd dat 50% van de bezoekers de gratis aangeboden oordoppen aannam en gebruikte.

De aanbevelingen richten zich op een diepgaande aanpak gericht op bewustwording en toegankelijkheid. Om bewustwording te vergroten wordt geadviseerd uitgebreide campagnes te voeren die gebruik maken van persoonlijke verhalen en getuigenissen. Toegankelijke informatie over gehoorbescherming moet verstrekt worden.

Artist statement

Ik studeer b

Ambities

Toen ik begon aan de opleiding wist ik het al, ik wil werken in de muziek festivals. Met de baan waar ik sinds kort ben gestart krijg ik kans om deze wereld nog verder te ontdekken en mij te ontwikkelen.

Geleerd tijdens de studie

Deze studie heeft mij ontzettend veel gebracht, ik kijk terug op een periode die echt niet altijd makkelijk was. Het heeft mij vooral zelf vertrouwen gegeven ten opzichten van het werkveld en mij de kans gegeven om van mijn passie mijn werk te maken. Ik ben heel trots op waar ik nu sta en het afronden van deze studie is echt een ontzettende mijlpaal!