Diversiteit en inclusiviteit

Huh, wat wordt er gezegd?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
Slechthorendheid is een steeds groter wordend probleem. Zo zijn inmiddels 1 op de 10 Nederlanders slechthorend, in totaal zo’n 1,8 miljoen mensen.
Deze grote groep mensen wordt vaker onbewust buitengesloten van sociale activiteiten. Een van die sociale activiteiten is het bezoeken van bioscopen. Ondanks de diverse hulpmiddelen die bioscopen ter beschikking hebben voor mensen met een auditieve beperking, is de apparatuur nauwelijks bekend voor zowel de medewerkers als de slechthorenden.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe we bioscopen toegankelijker kunnen maken voor mensen met een auditieve beperking. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
"Hoe kunnen we Vue Cinemas toegankelijker maken voor slechthorenden?"
In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar Vue Cinemas. In de toekomst hopen we alle bioscopen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er actief contact met slechthorenden geweest aan de hand van interviews om de wensen van de doelgroep in kaart te brengen. Daarnaast heeft er een interne enquête bij Vue Cinemas plaatsgevonden om de kennis van bioscoopmedewerkers rondom slechthorendheid in kaart te brengen.
Uit deze enquête en een customer journey is gebleken dat de servicemedewerkers van Vue Cinemas de grootste rol spelen bij het verspreiden van informatie aan de gasten van Vue Cinemas. Daarbij hoort ook de juiste kennis over slechthorendheid.

Op basis van de gewonnen informatie is een interactieve werkmodule over slechthorendheid ontwikkeld, speciaal voor de servicemedewerkers. Deze werkmodule wordt geactiveerd via Relesys, een interne app waar alle medewerkers een persoonlijk account voor hebben. De voortgang van de servicemedewerkers wordt door de supervisors en managers bijgehouden. Zij ontvangen een infosheet waarmee ze verdiepende vragen van kunnen beantwoorden en ervoor kunnen zorgen dat het personeel zich bewuster is van de richtlijnen omtrent inclusiviteit.
Voorbeeld illustratie van de werkmodule over slechthorendheid met mijn vader in de hoofdrol.

Artist statement

Van jongs af aan vind ik het fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen. Eerder uitte zich dat in het opzetten en uitwerken van evenementen. Ik genoot ervan als ik anderen zag genieten van mijn harde werk. Met mijn afstudeerwerk wilde ik net zo’n gevoel creëren, het gevoel dat ik iets kan betekenen voor een ander.

Inmiddels werk ik al meer dan 6 jaar voor de bioscoopketen Vue Cinemas. Maar tijdens mijn stageperiode bij The Walt Disney Company in Amsterdam werd mijn ware passie voor films pas écht bevestigd. Helaas heb ik mijn passie voor films nooit met mijn vader kunnen delen. Hij is namelijk al meer dan tien jaar ernstig slechthorend. En zo ben ik tot mijn afstudeerproject gekomen. Want hoe fantastisch zou het zijn als mijn vader die passie eindelijk met mij kan delen?

Het is geweldig om te zien hoe groot de impact van mijn afstudeerwerk is voor zowel mijn vader en Vue Cinemas.

Ambities

Als ik terugkijk naar mijn afgelopen jaren, dan kan ik met zekerheid zeggen dat ik nieuwsgierig ben en er altijd voor open sta om te blijven leren.
Mijn passie bevindt zich in het werkveld media. Over vijf jaar hoop ik daarom veel ervaring op te hebben gedaan binnen de filmdistributie én het helpen van anderen om hogere doelen samen te bereiken. Impact maken, dat is wat ik wil.

Geleerd tijdens de studie

Blijf vooral dicht bij jezelf, daar word je het gelukkigste van.