Artistieke prestatie

Hoe val je op als muziektalent op de hedendaagse markt?

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
De grote vraag is geworden, hoe kan je nog opvallen in een al overvolle markt. Hoe kan het nieuwe muziektalent zijn talent hoorbaar maken? Samen met mijn externe partij de Coöperatie hebben wij samen gezocht naar een oplossing op deze vraag. Het antwoord was het publiek een inkijkje te geven in het denkproces van deze muzikanten.

Artist statement

Het werk is uniek omdat het samen ontwikkeld is met een unieke organisatie. Door middel van het gehele onderzoek zijn er verwachte en onverwachte uitkomsten die ervoor hebben gezorgd dat er nu een uniek eindproduct wordt geleverd.

Ambities

Ik wil over vijf jaar voor een bedrijf werken met creatieve roots. Daarbij zou ik in de strategie of marketing afdeling willen werken waar ik als een spin in het web contact heb met verschillende partijen. De afwisseling vind ik fantastisch.

Geleerd tijdens de studie

Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd tijdens mijn studie is het verwerken van informatie. Zelf sprak ik soms met enige twijfel met zinnen als, ik denk, of dit zou. En nu heb ik geleerd directer te communiceren en ervoor te zorgen dat ik zekerder ben van mijn uitspraken. Daarnaast heb ik veel kennis opgedaan binnen het werkveld muziek en alle facetten hierbinnen. Dit heeft er bij mij voor gezorgd dat ik nu beter weet wat ik wil.